Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"21. O STØVETS BEVÆGELIGE SKIKKELSE! Jeg ønsker samfund..."

1

O STØVETS BEVÆGELIGE SKIKKELSE! Jeg ønsker samfund med dig, men du ville ikke sætte din lid til Mig. Sværdet fra dit oprør har fældet dit håbets træ. Til alle tider er Jeg dig nær, men du er stedse fjern fra mig. Uforgængelig herlighed har Jeg valgt til dig, dog grænseløs skam valgte du for dig selv. Mens der endnu er tid, vend om og forspild ikke din chance.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page