Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"22. O SØN AF BEGÆR! Den lærde og den vise har i mange år..."

1

O SØN AF BEGÆR! Den lærde og den vise har i mange år stræbt og fejlet i at opnå den Aller-Herligstes nærvær; de har tilbragt deres liv i søgen efter Ham, dog uden at se skønheden fra Hans åsyn. Du nåede uden den mindste anstrengelse dit mål og har uden higen opnået genstanden for din søgen. Alligevel forblev du ikke desto mindre så indhyllet i selvets slør, at dine øjne ikke så den elskedes skønhed, ej heller rørte din hånd sømmen af Hans klædning. I der har øjne, se og forundres.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page