Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"24. O I TÅBER DER ENDOG HAR RY FOR VISDOM! Hvorfor..."

1

O I TÅBER DER ENDOG HAR RY FOR VISDOM! Hvorfor bærer I hyrdernes klædning, når I indvendigt er blevet til ulve, begærlige efter Min flok? I er lige som stjernen, der rejser sig før daggry, og som, selvom den synes strålende og klar, leder de vejfarende fra Min by på vildspor mod ødelæggelsens stier.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page