Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page

"27. O SØN AF STØV! Alt hvad er i himlen og på jorden har..."

1

O SØN AF STØV! Alt hvad er i himlen og på jorden har Jeg bestemt for dig, undtagen menneskets hjerte, som Jeg har gjort til boligen for Min skønhed og pragt; alligevel gav du Mit hjem og bolig til en anden end Mig, og hver gang Min helligheds åbenbarer søgte sit eget hjem, fandt Han der en fremmed og ilede hjemløs til den Elskedes tilflugtssted. Ikke desto mindre har jeg skjult din hemmelighed og ønsker ikke din skam.


Previous | Next | Index of this work | List of works | TrueSeeker Home Page