[Prev][Next][Index][Thread]

Re: Siden Sidst....Hej Per,


>-> Betyder det saa, at SPS er nedlagt som projekt?

Det kommer nok an p} hvilken synsvinkel man v{lger. Det der engang var
SPS og som i sidste fase blev til TS Divisionen er lukket pr. 1/10 92.
En del af medarbejderne i TS Divisionen bliver flyttet til S&V
Divisionen hvor de fortsat skal arbejde med VXI og FELIX. 

Det alle g}r rundt og sp|rger sig selv er hvor l{nge? Vores nye
divisionschef lyder ikke umiddelbart som en tilh{nger af VXI eller
FELIX. Under alle omst{ndigheder ser det ud til at en del af SPS
folket nu skal omskoles til at kunne benytte/arbejde p} traditionelle
B&K m}leinstrumenter. 

Officielt vil der stadig blive opretholdt en gruppe til at
vedligeholde eksisterende teknologi og underst|tte OEM salg. OEM
salget har vist mest til form}l at hente nogle penge hjem p} de VXI
moduler der allerede er f{rdigudviklet.

Min konklusion er at SPS ved at blive skruet ned p} lavest mulige
blus.

>-> Jeg har desvaerre ikke lige noget paa haanden, men jeg skal vaere ekstra
>-> opmaerksom paa det. Jeg skal nok vende tilbage hvis jeg ser noget
>-> interessant.
Mange tak!

>-> Jeg haaber da, at der bliver ved med at vaere liv i jer, selvom
>-> afdelingen nedlaegges!

Aktivitetsniveauet er for tiden s}dan at man kan have sine tvivl. Dog
skal det siges at antallet af filer med navne som "CV" eller
"dataliste" er st{rkt stigende - S} noget bliver der da produceret :-)

Allan L|vstr|m bad mig hilse, men nu hvor vi kender din e-mail adresse
formoder jeg at han selv g|r noget ved sagen.

-Rene'


|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|        Fear not tomorrow - tomorrow will look after itself             |
==========================================================================