πᾶς ὁ ἄνθρωπος Eccl. LXX

Post Reply
Stirling Bartholomew
Posts: 1104
Joined: August 9th, 2012, 4:19 pm

πᾶς ὁ ἄνθρωπος Eccl. LXX

Post by Stirling Bartholomew » May 30th, 2015, 5:34 pm

No where else in the LXX do we find כל־האדם rendered in the singular with an article. It is rendered either plural πάντες οἱ ἄνθρωποι or the article is dropped πᾶς ἄνθρωπος or παντὶ ἀνθρώπῳ. The articular singular expression is somewhat hard to find outside the LXX. I found it a few times in Church Fathers, Plato once and a few times in some neo-Platonists. I am wondering it Ecclesiastes LXX is rendered in a different "register" from the other wisdom books in the LXX. It is a kaige book, perhaps translated by Aquila.

Eccl. 3:13 καί γε πᾶς ὁ ἄνθρωπος, ὃς φάγεται καὶ πίεται
καὶ ἴδῃ ἀγαθὸν ἐν παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ,
δόμα θεοῦ ἐστιν.

Eccl. 5:18 καί γε πᾶς ὁ ἄνθρωπος, ᾧ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς
πλοῦτον καὶ ὑπάρχοντα καὶ ἐξουσίασεν αὐτὸν
τοῦ φαγεῖν ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ τοῦ λαβεῖν τὸ μέρος αὐτοῦ
καὶ τοῦ εὐφρανθῆναι ἐν μόχθῳ αὐτοῦ,
τοῦτο δόμα θεοῦ ἐστιν.

Eccl. 7:2 ἀγαθὸν πορευθῆναι εἰς οἶκον πένθους
ἢ ὅτι πορευθῆναι εἰς οἶκον πότου,
καθότι τοῦτο τέλος παντὸς τοῦ ἀνθρώπου,
καὶ ὁ ζῶν δώσει εἰς καρδίαν αὐτοῦ.

Eccl. 12:13 Τέλος λόγου τὸ πᾶν ἀκούεται
Τὸν θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φύλασσε,
ὅτι τοῦτο πᾶς ὁ ἄνθρωπος.
0 x


C. Stirling Bartholomew

Stirling Bartholomew
Posts: 1104
Joined: August 9th, 2012, 4:19 pm

Re: πᾶς ὁ ἄνθρωπος Eccl. LXX

Post by Stirling Bartholomew » May 31st, 2015, 12:53 pm

A web search of πᾶς ὁ ἄνθρωπος turned up R. Mounce BBGG section 10.22 second page where it is used as an illustration of πᾶς in predicate position. An actual search for πᾶς ὁ ἄνθρωπος would lead one to suspect that it is not a common idiom. The only place I found in the Greek Bible was Ecclesiastes. Outside the Greek bible it isn't very common. The ratio between πᾶς ὁ ἄνθρωπος and πᾶς ἄνθρωπος was roughly 1:100.
0 x
C. Stirling Bartholomew

George F Somsel
Posts: 172
Joined: May 9th, 2011, 10:11 am

Re: πᾶς ὁ ἄνθρωπος Eccl. LXX

Post by George F Somsel » May 31st, 2015, 1:44 pm

Σωκράτης

λέγει που Ἡράκλειτος ὅτι “πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει,” καὶ ποταμοῦ ῥοῇ ἀπεικάζων τὰ ὄντα λέγει ὡς “δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης.”
Plato, Platonis Opera, Ed. John Burnet (Medford, MA: Oxford University Press, 1903) Cratylus 402a.

The point being that all things change — even language. Even as some items in evolutionary history end up being "dead ends", so too many language instances are abandoned.
0 x
george
gfsomsel… search for truth, hear truth,
learn truth, love truth, speak the truth, hold the truth,
defend the truth till death.- Jan Hus

Stirling Bartholomew
Posts: 1104
Joined: August 9th, 2012, 4:19 pm

Re: πᾶς ὁ ἄνθρωπος Eccl. LXX

Post by Stirling Bartholomew » May 31st, 2015, 7:54 pm

George F Somsel wrote:
Σωκράτης

λέγει που Ἡράκλειτος ὅτι “πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει,” καὶ ποταμοῦ ῥοῇ ἀπεικάζων τὰ ὄντα λέγει ὡς “δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης.”
Plato, Platonis Opera, Ed. John Burnet (Medford, MA: Oxford University Press, 1903) Cratylus 402a.

The point being that all things change — even language. Even as some items in evolutionary history end up being "dead ends", so too many language instances are abandoned.
Hello George,

The question came up on textkit. Someone asked about this passage from ARISTOTLE. Wanted to know why there was no article between πᾶς ἄνθρωπος.
Σωκράτης λευκός—οὐκ ἔστι Σωκράτης λευκός. ἐὰν δὲ ἄλλο τι ἢ ἀπ᾿ ἄλλου τὸ αὐτό, οὐχ ἡ ἀντικειμένη ἀλλ᾿ ἔσται ἐκείνης ἑτέρα. τῇ δὲ πᾶς ἄνθρωπος λευκός ἡ οὐ πᾶς
ἄνθρωπος λευκός, τῇ δὲ τὶς ἄνθρωπος λευκός ἡ οὐδεὶς ἄνθρωπος λευκός· τῇ δὲ ἔστιν ἄνθρωπος λευκός ἡ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος λευκός.
ARISTOTLE, On Interpretation
‘Socrates is white’ and ‘not white’ constitute in this manner a pair. But if anything else is denied or the subject itself should be changed, though the predicate yet may remain, the denial will not correspond but be one that is simply distinct. To ‘every man is white,’ for example, ‘not every man is white’ corresponds, as ‘no man is white,’ ‘man is not white’ to ‘some men are white,’ ‘man is white.’ LCL- 1938
Socrate n'est pas blanc. Mais si l'on énonce une chose différente de la même chose, ou bien la même chose d'une chose différente, ce n'est plus une énonciation opposée, c'est une énonciation autre que la première. Ainsi, à cette proposition : Tout homme est blanc, la proposition opposée est : Quelque homme n'est pas blanc; et à celle-ci : Quelque homme est blanc, l'opposée est : Aucun homme n'est blanc; et à celle-ci enfin : L'homme est blanc, l'opposée est : L'homme n'est pas blanc.
0 x
C. Stirling Bartholomew

Post Reply

Return to “Syntax and Grammar”