Οι Διαλογεμενοι τη παλαια ελληνιστι

Textbooks, Graded Readers, Beginner Resources and links, Teaching aids, etc.
Post Reply
Brett Hancock
Posts: 9
Joined: November 6th, 2015, 7:58 pm
Location: Cape Canaveral, FL
Contact:

Οι Διαλογεμενοι τη παλαια ελληνιστι

Post by Brett Hancock » May 20th, 2019, 1:42 am

Χαιρετε παντες

Προστιθημι υμιν τινας κινηματογραφιας οτι ισως αυται δυνανται βοηθησαι ελληνιζειν και μανθανειν την γλωτταν.

[youtube]Sessions speaking Greek with Rogelio Toledo: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... X9mW8REoxZ[/youtube]

Ελπιζω υμας οτι αρεσκει υμιν.
βρεττ
0 xBarry Hofstetter
Posts: 1860
Joined: May 6th, 2011, 1:48 pm

Re: Οι Διαλογεμενοι τη παλαια ελληνιστι

Post by Barry Hofstetter » May 20th, 2019, 8:26 am

εἰ παράδειγμα ἡ διάλεκτός σού ἐστιν, δοκεῖ μοι εὐλαβεῖσθαι.
0 x
N.E. Barry Hofstetter
Instructor of Latin
Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.

Post Reply

Return to “Resources”