βαθύκολπος

Post Reply
cwconrad
Posts: 2109
Joined: May 5th, 2011, 5:52 pm
Location: Burnsville, NC 28714
Contact:

βαθύκολπος

Post by cwconrad » July 10th, 2011, 10:34 am

There's an amusing new entry on the Old Curmudgeon's blog (Laudator temporis acti) on the Homeric epithet noted in the rubric: -- and on suggested new English coinages: "bathycolposcope" and "bathycolposcopy":

http://laudatortemporisacti.blogspot.co ... words.html
0 x


οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητέοντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. (Xenophanes, Fragment 16)

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University (Retired)

Post Reply