ἄρχων vs. αρχος

How can I best learn new vocabulary items? What aids are there and what pitfalls should be avoided? How does a beginner learn to use a lexicon?
Post Reply
Kevin Craig
Posts: 1
Joined: June 28th, 2014, 4:09 pm

ἄρχων vs. αρχος

Post by Kevin Craig » June 28th, 2014, 4:39 pm

What is the difference between ἄρχων and αρχος?
The latter does not appear here: http://en.wikipedia.org/wiki/Archon
0 xJonathan Robie
Posts: 3713
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: ἄρχων vs. αρχος

Post by Jonathan Robie » June 29th, 2014, 7:19 pm

Kevin Craig wrote:What is the difference between ἄρχων and αρχος?
The latter does not appear here: http://en.wikipedia.org/wiki/Archon
What Greek texts are you looking at that use these terms? What Greek lexicons do you use to look up words?

Both words are in LSJ: ἄρχων and ἀρχός.

At first glance, it doesn't look like ἀρχός is used in the New Testament or Septuagint on its own, only as part of compound words like ἑκιτόνταρχος, πολίαρχος, στρατοπέδαρχος, χιλίαρχος, and the name Ἀρίσταρχος. And in those words, the word itself makes clear what is being ruled over. You can find all of these words in Abbott-Smith's lexicon.
0 x
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/

Post Reply

Return to “Vocabulary”