ὄρνις vs ὄρνις

Grammar questions which are not related to any specific text.
Louis L Sorenson
Posts: 709
Joined: May 5th, 2011, 9:21 pm
Location: Burnsville, MN, USA
Contact:

Re: ὄρνις vs ὄρνις

Post by Louis L Sorenson » June 26th, 2015, 11:52 pm

A search of TLGe returns 691 instances of ἡ θεός, in Plutarch, Aesop, many scholia, Athanasius, Dio Chrystostom, Chariton, Athenaeus (Deipnosophistae), among other writers.
0 xMark Lightman
Posts: 300
Joined: May 6th, 2011, 6:30 pm

Re: ὄρνις vs ὄρνις and gender "anomalies" that aren't

Post by Mark Lightman » June 27th, 2015, 4:53 pm

cwconrad wrote:...gender "anomalies" that aren't...
ἡ γαμοῦσα?
0 x

cwconrad
Posts: 2112
Joined: May 5th, 2011, 5:52 pm
Location: Burnsville, NC 28714
Contact:

Re: ὄρνις vs ὄρνις and gender "anomalies" that aren't

Post by cwconrad » June 27th, 2015, 6:53 pm

Mark Lightman wrote:
cwconrad wrote:...gender "anomalies" that aren't...
ἡ γαμοῦσα?
πῶς γὰρ οὔ; ὁ τοῦ ᾿Αριστοφάνου Σωκράτης τὴν ἀλεκτρύαιναν ἔδειξεν (Ar. Nubes.666).
0 x
οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητέοντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. (Xenophanes, Fragment 16)

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University (Retired)

DanielBuck
Posts: 12
Joined: June 2nd, 2011, 4:24 pm

Re: ὄρνις vs ὄρνις

Post by DanielBuck » June 29th, 2015, 5:14 pm

Stephen Hughes wrote:Probably making a pair of ὁ ἀλέκτωρ (-ορος) and ἡ ὄρνις (-ιθος) along with 2.4 τὰ νοσσία buckled into the back seat would make a better basis for the coddling of beginners than declensional similarities do.
I'll say. I've learned Spanish and Arabic in the classroom, and tackled Hebrew, Greek, and French by independent study, but I've never encountered a "first declension" by such a name. I could, however, instantly translate the above into "the cock, the hen, and the[ir] young." Actually, owning all three, I would assign each ἀλέκτωρ at least five ὄρνις, with the aggregate number of νοσσία way beyond the capacity of a poultry-sized minivan.
0 x

Post Reply

Return to “Grammar Questions”