τινες ἐξ αὐτων ἄνδρες Acts 11:20

Forum rules
Please quote the Greek text you are discussing directly in your post if it is reasonably short - do not ask people to look it up. This is not a beginner's forum, competence in Greek is assumed.
Mark Lightman
Posts: 300
Joined: May 6th, 2011, 6:30 pm

Re: τινες ἐξ αὐτων ἄνδρες Acts 11:20

Post by Mark Lightman » July 12th, 2013, 2:15 pm

cwconrad wrote: When he says that deuo means "teach a child" he clearly reveals that he doesn't really know Greek at all...
ὁ μὲν ἐπαίδευσε...
Image

...ὁ δ' ἔδευσε.
Image
:(
0 xLouis L Sorenson
Posts: 709
Joined: May 5th, 2011, 9:21 pm
Location: Burnsville, MN, USA
Contact:

Re: τινες ἐξ αὐτων ἄνδρες Acts 11:20

Post by Louis L Sorenson » July 14th, 2013, 8:09 pm

Perhaps the thinking is this:

ὁ παῖς παιδεύει τὸν παῖδα.
παι-δευει τὸν παῖδα
δεύει τὸν παῖδα
ὀ παῖς δεύει τὸν παῖδα
0 x

Post Reply

Return to “New Testament”