βαθύκολπος

Post Reply
cwconrad
Posts: 2112
Joined: May 5th, 2011, 5:52 pm
Location: Burnsville, NC 28714
Contact:

βαθύκολπος

Post by cwconrad » July 10th, 2011, 10:34 am

There's an amusing new entry on the Old Curmudgeon's blog (Laudator temporis acti) on the Homeric epithet noted in the rubric: -- and on suggested new English coinages: "bathycolposcope" and "bathycolposcopy":

http://laudatortemporisacti.blogspot.co ... words.html
0 x


οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητέοντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. (Xenophanes, Fragment 16)

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University (Retired)

Post Reply

Return to “Seen on the Web”