ξέστης < sextarius -Why that spelling?

Semantic Range, Lexicography, and other approaches to word meaning - in general, or for particular words.
Post Reply
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

ξέστης < sextarius -Why that spelling?

Post by Stephen Hughes » March 17th, 2017, 2:58 pm

If ξέστης is based on the Latin "sextarius", why is it spelt like that? Is that way of rendering Latin spellings in accord with a larger pattern?
0 x


Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Post Reply

Return to “Word Meanings”