jade *****
nom jade
adjectiu (color) jade

jazz *****
nom jazz
> jazz up animar / fer més elaborat o treballat

jersey *****
nom
1. [ESPORT] mallot
[Tour de France] The yellow jersey. - [Ronda ciclista francesa] El mallot groc.
2. jersei
3. Jersey (Am) Nova Jersey
4. Jersey(illa de) Jersey

jet *****
nom
1. [TRANSP] jet / reactor
2. raig / doll / broll
> jet off viatjar en avió

jockey *****
nom joquei
verb intr conj [~ with (somebody) for (something)] competir amb (algú) per (alguna cosa)

journal *****
nom
1. revista
nota: 'Journal' vol dir una revista d'interès professional o acadèmic.

2. diari / dietari
nota: 'Journal' vol dir 'llibre on hom anota els pensaments propis'.

jump *****
verb intr conj saltar
nom salt
expr jump rope
(Am) corda de saltar
Br. = skipping rope
nota: En anglès americà 'to jump rope' vol dir 'saltar la corda'.

expr jump shot
tir en suspensió
expr to jump the gun
voler posar l'arada davant dels bous
expr to jump to conclusions
treure conclusions precipitades
You're jumping to conclusions. - Penses el que no és.
expr to jump to your feet
aixecar-se d'un salt
> jump about fer salts
> jump across saltar d'un costat a l'altre / travessar (un lloc) fent un bot
> jump ahead avançar-se als esdeveniments
> jump around fer salts
> jump at acceptar amb entusiasme
> jump away allunyar-se fent un bot / recular d'un salt
> jump back fer un salt endarrera / recular fent un bot / tornar fent un bot
> jump down baixar fent un bot / saltar avall
> jump in
1. entrar fent un bot / saltar a
2. saltar a
> jump into
1. començar de seguida, sense miraments
2. saltar a
> jump off baixar fent un bot
> jump on pujar fent un bot
> jump out
1. saltar cap a fora
2. destacar-se
> jump over saltar per sobre, cap a l'altra banda
> jump through travessar fent un bot (p.e., un cèrcol)
> jump up pujar fent un bot / saltar amunt

juvenile *****
adjectiu
1. juvenil
2. pueril
Oh stop being so juvenile!

sin. childish
nom jove
expr juvenile hall
(Am) reformatori
Br. = youth detention centre

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license