quantity *****
nom quantitat
pl. quantities

quest *****
nom recerca
verb intr conj [~ for] recercar
expr in quest of
a la recerca de

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license