jade *****
nom jade
adjectiu (color) jade

January ****
nom gener

jazz *****
nom jazz
> jazz up animar / fer més elaborat o treballat

jellybean ****
nom gominola (en forma de mongeta)

jersey *****
nom
1. [ESPORT] mallot
[Tour de France] The yellow jersey. - [Ronda ciclista francesa] El mallot groc.
2. jersei
3. Jersey (Am) Nova Jersey
4. Jersey(illa de) Jersey

jet *****
nom
1. [TRANSP] jet / reactor
2. raig / doll / broll
> jet off viatjar en avió

jewelry ****
nom (Am) joies
Br. = jewellery

jihad ****
nom gihad

jive ****
nom
1. [dance] jive
2. (Am) (col.loq) bajanades
3. (Am) (col.loq) argot
verb intr conj
1. [dance] ballar el jive
2. (Am) (col.loq) prendre el pèl

job ****
nom
1. feina / treball / ofici
expr job description
descripció del lloc de treball / descripció de la feina
To be part of the job description. - Formar part del tracte (fig.)
expr job market
mercat de treball
expr job offer
oferta de treball
expr jobs vacant
borsa de treball / ofertes de treball
expr to do the job
fer el fet
It's not exactly what I was looking for but it will do the job. - No és ben bé el que buscava però farà el fet.
expr to give (something) up as a bad job
deixar-ho córrer / donar-se per vençut / acceptar el fracàs

jock ****
nom
1. (Am) (col.loq) esportista
2. (Br) (ofensiu) escocès
expr jock itch
tinya crural
nota: Infecció superficial de la pell que afecta la zona inguinal.

jockey *****
nom joquei
verb intr conj [~ with (somebody) for (something)] competir amb (algú) per (alguna cosa)

join ****
verb tr conj
1. unir / ajuntar
2. acoblar
3. apuntar-se
4. ingressar
The Turkish request to join the EU. - La petició turca d'ingressar a la UE.
nom juntura
expr to join forces
aliar-se / associar-se / unir les forces
> join up enrolar-se

journal *****
nom
1. revista
nota: 'Journal' vol dir una revista d'interès professional o acadèmic.

2. diari / dietari
nota: 'Journal' vol dir 'llibre on hom anota els pensaments propis'.

joystick ****
nom palanca de control

July ****
nom juliol

jump *****
verb intr conj saltar
nom salt
expr jump rope
(Am) corda de saltar
Br. = skipping rope
nota: En anglès americà 'to jump rope' vol dir 'saltar la corda'.

expr jump shot
tir en suspensió
expr to jump the gun
voler posar l'arada davant dels bous
expr to jump to conclusions
treure conclusions precipitades
You're jumping to conclusions. - Penses el que no és.
expr to jump to your feet
aixecar-se d'un salt
> jump about fer salts
> jump across saltar d'un costat a l'altre / travessar (un lloc) fent un bot
> jump ahead avançar-se als esdeveniments
> jump around fer salts
> jump at acceptar amb entusiasme
> jump away allunyar-se fent un bot / recular d'un salt
> jump back fer un salt endarrera / recular fent un bot / tornar fent un bot
> jump down baixar fent un bot / saltar avall
> jump in
1. entrar fent un bot / saltar a
2. saltar a
> jump into
1. començar de seguida, sense miraments
2. saltar a
> jump off baixar fent un bot
> jump on pujar fent un bot
> jump out
1. saltar cap a fora
2. destacar-se
> jump over saltar per sobre, cap a l'altra banda
> jump through travessar fent un bot (p.e., un cèrcol)
> jump up pujar fent un bot / saltar amunt

June ****
nom juny

juniper ****
nom ginebre
expr dwarf juniper
ginebró
expr juniper berry
ginebró

juvenile *****
adjectiu
1. juvenil
2. pueril
Oh stop being so juvenile!

sin. childish
nom jove
expr juvenile hall
(Am) reformatori
Br. = youth detention centre

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license