valentine *****
nom
1. targeta de Sant Valentí
2. enamorat / recipient d'una targeta de Sant Valentí
expr Valentine's Day
dia de Sant Valentí
expr Valentine's Day card
targeta de Sant Valentí

valid ****
adjectiu vàlid

valuable ****
adjectiu valuós

value ****
nom valor
sin. worth
verb tr conj valorar

vantage ****
nom (formal) punt d'observació
expr vantage point
punt d'observació

variant ****
nom variant

variety *****
nom varietat
pl. varieties

vat ****
nom
1. cup
nota: Gran recipient en el qual s'elabora i/o es guarda beguda alcoh˛lica, com ara el vi o la cervesa.

2. VAT (Br) [FIN] IVA
nota: 'Value Added Tax'.

vector ****
nom vector

vehicle *****
nom vehicle

velcro ****
nom
1. velcro / veta adherent

vendor *****
nom venedor / proveïdor
The company buys material from a vendor.

venom ****
nom
1. verí
2. rancúnia / malvolença

venture *****
verb tr conj aventurar / arriscar
nom aventura
expr joint venture
aliança d'empreses
expr venture capital
capital de risc

version *****
nom versió

versus *****
prep versus / contra

via *****
prep
1. via
2. a través de

Victorian ****
adjectiu
1. victorià (del regnat de la reina Victòria)
2. de l'estat australià de Victoria
nom
1. persona que vivia durant el regnat de la reina Victòria
2. habitant o natural de l'estat australià de Victoria

video *****
nom vídeo

villain ****
nom malvat / dolent / roí (Val.)
Heroes and villains - Herois i malvats

violation *****
nom [ESPORT] violació

visitor *****
nom visitant

vitamin *****
nom vitamina

vixen ****
nom
1. guineu femella
2. (passat de moda) harpia / bruixa

v-neck *****
nom
1. coll de pic
I don't like v-neck sweaters.

2. jersei (o samarreta) de coll de pic
I don't like v-necks.

vocal *****
adjectiu
1. vocal
2. sorollós
A vocal minority. - Una minoria sorollosa.
expr vocal cord
corda vocal

vocational ****
adjectiu vocacional / ocupacional

vogue *****
nom moda
In vogue. - De moda.

voice *****
nom veu
verb tr conj expressar
Aragones voiced dissatisfaction with the fact that the federation had leaked the identity of his possible successor.

expr at the top of your voice
a plens pulmons

void ****
nom buit
adjectiu nul
verb tr conj invalidar
sin. nullify

voltage ****
nom voltatge

vote *****
verb tr conj votar
nom vot
> vote down votar en contra de
The board voted down the proposal.

> vote for votar
> vote on votar sobre
> vote out fer fora (algú) votant
Londoners voted out Ken Livingstone as mayor.

vulnerable ****
adjectiu vulnerable

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license