Àmbits de treball

Català Anglès
biologia biology
cartografia cartography
ciència science
ecologia ecology
enologia enology (science of wine and wine making)
física physics
lingüística linguistics
màrqueting marketing
medicina medicine
periodisme journalism
química chemistry
traducció translation