Peixos

Català Anglès
bacallà cod
peix fish
tonyina tuna
verat mackerel