Política

Català Anglès
abstenció abstention
Ajuntament Town Hall
alcalde mayor
alcaldessa mayoress
alcaldia office of mayor
ambaixada embassy
ambaixador ambassador
autogovern self-government
campanya campaign
canceller chancellor
cimera summit (meeting)
coalició coalition
comicis elections
consell council
consell de seguretat Security Council
Declaració Universal de Drets Humans Universal Declaration of Human Rights
democràcia democracy
democràtic democratic
dictador dictator
dictadura dictatorship
diputat member of parliament (Br.) / member of congress (Am.)
elector voter
electorat electorate
elegir to elect / to return
escó seat (in parliament)
estat indecís swing state
exili exile
extrema dreta Far Right
feixisme fascism
feixista fascist
gabinet cabinet
govern government
governador governor
governar to govern / to rule
líder leader
mandat mandate
mandatari leader
marxisme Marxism
marxista Marxist
ministeri ministry
ministerial ministerial
ministre minister
ministre d'afers estrangers foreign minister
ministre de defensa defense minister
ministre de l'interior home secretary
ministre d'exteriors foreign minister
nacionalisme nationalism
nacionalsocialisme national socialism
Nacions Unides United Nations
nazisme nazism
OAP PLO
ONG NGO
ONU UN
opositor(s) opposition
parlament parliament
parlamentari parliamentary
polític political (adj) / politician (n)
política politics
preelectoral pre-electoral
presidència presidency
presidencial presidential
president president
primer ministre prime minister
radicalisme radicalism
referèndum referendum
república republic
retirar (un ambaixador) to recall (an ambassador)
sanció sanction
secretari d'estat Secretary of State
senador senator
Senat Senate
socialdemòcrata Social Democrat
social-democràtic social-democratic
socialista socialist
totalitari totalitarian
totalitarisme totalitarianism
tractat treaty
UE EU
Unió Europea European Union
vicepresidència vice presidency
vicepresident vice president
votant voter
votar to vote