Telèfon

Català Anglès
auricular receiver
cabina telefònica phone booth / phone box
línia telefònica telephone line
missatge de text text (message)
pàgines grogues Yellow Pages
sonar to ring
targeta de prepagament top-up card
tecla de repetició de trucada redial
telèfon telephone / phone
telèfon públic payphone
teleconferència teleconferencing
telefonia telephony
ton ringtone
tornar a marcar to redial
trucar to phone / to ring