Parts del cos

Català Anglès
abdomen abdomen
aixella armpit
apèndix appendix
arruga wrinkle
artell knuckle
articulació joint
barba beard
barbeta chin
bigoti moustache (Br.) / mustache (Am.)
boca mouth / gob (Br.)(argot)
braç arm
budells guts
cabells hair
cama leg
canell wrist
cap head
cara face
cartílag cartilage
cella eyebrow
cèl·lula cell
cervell brain
cèrvix cervix
cintura waist
clítoris clitoris
coll neck
collons bollocks / balls
columna vertebral backbone / spine
colze elbow
cony cunt / fanny (Br.)
cor heart
cos body
costella rib
crani skull
cul bottom / arse (Br.) / bum (Br.) / backside (Br.) / posterior (Br.) (hum.) / butt (Am.) / ass (Am.) / fanny (Am.)
dent tooth
dit finger
dit (del peu) toe
dit menut little finger
espatlla shoulder
esquelet skeleton
esquena back
falda lap
fetge liver
front forehead / brow
galta cheek
genitals genitals
geniva gum
genoll knee
gola throat
gra spot / pimple
intestí intestine
llavi lip
hand
mandíbula jaw
matriu womb
melic belly button
membre limb
membre member / penis
mugró nipple
múscul muscle
músculs abdominals abdominals / abs
músculs del sòl pelvià / pèlvic pelvic floor muscles
nas nose
oïda ear
orella ear
os bone
ovari ovary
palmell (de la mà) palm
pàncrees pancreas
panxa belly
panxell calf
parpella eyelid
pèl hair
pell skin
pèlvic pelvic
pelvià pelvic
perineu perineum
pestanya eyelash
peu foot
piga freckle / mole
pit chest / breast
planta sole
polla dick / knob (Br.)
polze thumb
pulmó lung
pupil·la pupil
queixal molar
queixal del seny wisdom tooth
ronyó kidney
rostre face
ròtula kneecap
serrell fringe (Br.) / bangs (Am.)
taló heel
templa temple
teta tit
timpà eardrum
tòrax thorax
tou de la cama calf
tret trait / feature
turmell ankle
ull eye
ungla nail
uretra urethra
úter uterus
vagina vagina
vena vein