Bunléitheoireacht Ghalach le Mícheál Rhodes

Bunléitheoireacht Ghalach a hAon Deug le Mícheál Rhodes

For a change, I took this reading from Paul's Letter to the Romans chapter 8, verses 35-39.

Litir Naomh Pól Chuig na Rómhánaigh, Caibidil a hocht, véarsaí 35-39

Cé a scarfaidh ó ghrá Chríost sinn? Trioblóid an ea? nó cruatan, nó géarleanúint, nó gorta, nó nochtacht, nó guais, nó an claíomh féin? Mar atá scríofa:

"Ar do shonsa táimid dár mbású (1) ar feadh an lae; táimid d/ar meas
mar chaoirigh atá réidh lena gcoscairt."

Ach sna cúrsaí seo go léir, beirimid an bua go caithréimeach tríd an té úd a thug grá dúinn. Mar táim cinnte dearfa de nach bhféadfaidh (3) bás ná beatha, aingil ná prionsaí ná cumhachtaí, nithe atá ann anois (4) ná nithe atá le teacht, an domhan thuas ná an domhan thíos, ná dúil chruthaithe ar bith eile sinn a scaradh (5) ó ghrá Dé atá in Íosa Críost ár dTiarna.

(1) literally "we are to our (dár = do + ár) killing" i.e. "we are being killed." As I have pointed out before, this particular construction in Irish of "do" plus a possessive pronoun plus a verbal noun can be traslated either activly or passively, context must tell you which.

(2) literally "we are to our estimation" i.e. "we are esteemed to be"

(3) "that neither death nor . . . will be able . . ."

(4) "things that now are" (nithe - pl. of ní - thing)

(5) "(will be able to) separate us"

Notaí Gramadúla

Foclóirín (Vocabulary)

scar - to separate
trioblóid (f) trouble, affliction
cruatan (m) hardship (crua (a) hard)
géarleanúint (f) persecution
gorta (m) hunger, famine
nochtacht (f) nakedness (nocht (a) naked)
guais (f) danger
claíomh (m) sword (a "claymore", claíomh mór - a big sword)
son (m) sake
ar feadh - throughout (with genitive)
meas - to consider, estimate, value, judge
réidh (a) ready, prepared (le - for)
coscairt (f) slaughter
beir an bua - to carry off the victory, i.e. to be victorious
caithréimeach (a) triumphant; go caithréimeach - triumphantly
táim cinnte dearfa de - I am absolutely certain of it (de = de + é)
an domhan thuas - the upper world
an domhan thíos - the lower world
dúil (f) element; created thing, creature
cruthaithe (a) created

To the Gaelic homepage