Bunléitheoireacht Ghalach le Mícheál Rhodes

Bunléitheoireacht Ghalach a Dhá Deug le Mícheál Rhodes

This reading is from An t-Eolaí, Fomhar 1993.

Mammach Mór Nua Fionnta i bhForaoisí Vítneam

Tá bitheolaithe tar éis teacht (1) ar chineál lán-nua mhamaigh a fhéachann (2) cosúil ina chruth le bó, ina chraiceann le capall, ina adharaca le antalóp agus ina aclaíocht le gabhar, sna sléibhte idir Vítneam agus Laos. Ní fhaca siad an t-ainmhí fós bíodh is go bhfuil eolas daingean air i measc na bhfeirmeoirí áitiúla. Ach tá siad tar éis fiche blaosc, trí sheithe agus aon shampla ceallach déag (3) (le DNA) a thástáil. (4)

Sa bhliain 1937 fionnadh (5) cineál nua de bhó fhiáin i gCalifornia. Cinnte fionnadh an picire i bParaguay i 1975 ach bhí eolas air an mhuc fiáin seo roimhe sin ó chnámha caomhnaithe. Mar sin is í seo an chéad fionnachtain den saghas seo le caoga bliain, (6) rud a chuireann gliondar ar na bitheolaithe a phléann le mammaigh--chomh mór sin gur bhaist siad "pseudoryx nghetinhensis" ar an gcréatur nua.

Notaí Gramadúla

(1) "Tá" plus "tar éis" before a verbal noun is one way of expressing the English present perfect tense: tá sé tar éis teacht - he has come.

(2) "Féach", like English "look" can be both transitive and intransitive, i.e. (transitive "Féach ansin é." "Look at him there." and (intransitive) "Féachann sí óg." "She looks young." In this case it is intransitive, i.e. translate: "which looks similar in its shape to a cow."

(3) "and eleven cellular samples" Numbers in the teens place the unit before the noun, and the "teen" (déag) follows the noun (and its adjectives, if any), as is the case here.

(4) This is the same construction talked about in note (1), but since the verbal noun "tástáil" is separated from "tar éis", is has the preposition "a" before it.

(5) fionnodh - past autonomous, which does not have initial lenition. Translate "was discovered"

(6) "Le" in temporal phrases is used for time over which something occurs--translate "for fifty years."

Foclóirín (Vocabulary)

mammach (m) mammal
fionn - to discover
bitheolaí (m) biologist
cineál (m) kind, species
lán-nua (a) completely new
cruth (m) shape, appearance
craiceann (m) skin
adharc (f., pl. -a) horn
aclaíocht (f) agility
bíodh is go - in spite of the fact that
daingean (a) solid, firm
áitiúil (a) local
blaosc (f) skull
seithe (f) hide
ceallach (a) celled, cellular
tástáil - to test
fiáin (a) wild
picire (m) peccary
cnámh (f) bone
caomhnaithe (verbal adjective of caomhnaigh) preserved
mar sin - in that case
fionnachtain (f) discovery
gliondar (m) gladness
pléigh - to deal with (le), occupy oneself with
chomh mór sin gur - so much that
baist - to baptize; christen, name

To the Gaelic homepage