Bunléitheoireacht Ghalach le Mícheál Rhodes

Bunléitheoireacht Ghalach a Ceithre Deug le Mícheál Rhodes

This reading is a condensed story about the woman Eithne (Enya).

Scéal Eithne

Ba í Eithne iníon Roic, Maor Aonghasa Óig, dia an ghrá. Rugadh í nuair a thug Manannán Mac Lir, dia na mara, a iníon d'Aonghas Óg dá haltramú. (1) Bhí Eithne ina banseirbhíseach d'iníon Mhanannaín Mhic Lir, agus ainnir álainn chaoin a bhí inti. (2) Aon lá amháin fuarthas amach (3) nár chaith sí bia ná deoch. Ar scrúdú dó, (4) fuar Aonghas Óg amach gur thug taoiseach na Tuath Dé Danann iarracht Eithne a fhuadach agus é ag fanacht i mBrugh na Bóinne. Is é seo a spreag anam íon agus nádúr morálta inti. Ón am sin amach bhí sí ina hanam íon, (5) cé gur thug Aonghas Óg agus Manannán Mac Lir aistear mara agus tháinig ar ais le dhá cheann de bha dríochtúla nach ndeachaigh a mbainne i ndísc. (6) Uaidh sin amach bhí Eithne beo ar a mbainne.

Aon lá amháin chuaigh Eithne in éineacht le hioníon Manannáin Mic Lir chun folcadh sa Bhóinne. Scaradh Eithne uaithi agus fuair amach gur chaill sí a caille dhofheictheachta a chuireadh (7) na Tuatha Dé Danann i bhfolach ar dhaoine básmhara agus cheadaíodh dóibh a dhul chun saoil na neamhbhásmhaireachta freisin. Cé gur thóraigh sí i bhfad, níorbh fhéidir léi a bealach a dhéanamh go dtí Brugh na Bóinne ar ais. Le linn di a bheith ag fánaíocht, (8) casadh uirthi Naomh Pádraig. Bhaist sé í agus d'iompaigh sí ina Críostaí cráifeach.

Aon lá amháin bhí Eithne ag guí i gcill bheag le taobh na Bóinne nuair a chuala sí fuaim shíosarnaí san aer agus glórtha do-áirithe mar a bheadh siad i bhfad ó láthair, a chaoin agus ghlaoigh uirthi ina hainm. Ba iad a muintir iad, na Tuatha Dé Danann, á tóraíocht (9) in aisce. Thug sí iarracht a fhreagairt, ach bhí sí á traochadh (10) agus thit i laige. Nuair a tháinig sí chuici féin (11), cloíodh í le tinneas marfach. Thug Naomh Pádraig deas-ghnátha deireanacha di agus fuair sí bás lena ceann ar brollach Naomh Páidraig.(12) D'oirnigh Pádraig gur thugadh a hainm ar an chill, (13) Cill Eithne.

Notaí Gramadúla

(1) dá haltramú - literally "for her fostering" i.e. to be fostered

(2) ainnir álainn chaoin a bhí inti. "She was (or became a beautiful and gentle maiden"

(3) fuarthas amach. "It was found out."

(4) Ar scrúdú dó - literally "after inquiring to him" i.e. "after he had made inquirery."

(5) bhí sí ina hanam íon - "she was (became) a pure spirit."

(6) literally "which their milk did not go in dryness" i.e. "whose mile did not run dry."

(7) "chuireadh" and "ceadaíoch" are both past habitual--translate: "which would hide the Tuatha Dé Danann and would allow them . . ."

(8) literally "in the course to her to be at wandering" i.e. "while she was wandering."

(9) literally "to her seeking" i.e. seeking her.

(10) literally "she was to her overcoming" i.e. "she was overcome"

(11) literally "when she came to herself" i.e. "when she regained consciousness."

(12) Although Naomh Pádraig is genitive in function here, it is nominative in form. This is the rule for pairs of nouns like this.

(13) literally "that her name be placed on the church" i.e. "that the church be named after her."

Foclóirín (Vocabulary)

maor (m) steward
rugadh í - she was born
mara (genitive of muir - the sea)
ainnir (f) maiden
choin (a) gentle, refined
taoiseach (m) chief
Tuatha Dé Danann - people of the goddess Danann, the Fairy folk
tugaim iarracht - to try, attempt
fuadach - to rape
Brugh na Bóinne - New Grange, once thought to be an entrance to the fairy world
spreag - to arouse
íon (a) pure
nádúr (m) nature
morálta (a) moral
aistear mara a thabhair - to take a sea voyage
teacht ar ais le - to come back with (i.e. bring back)
ba (pl. of bó (f) cow)
dríochtúil (a) magical
uaidh sin amach - from that time forth, thenceforth
folcadh - to bathe
Bóinn (f) the Boyne river
scaradh - to to part, separate; (here autonomous - become separated)
caill - to lose
caille (f) veil
dofheictheachta (f) forgetfulness
cuir i bhfolach - to hide
neamhbhásmhaireacht (f) mortal
tóraigh - to search
a bealach a dhéanamh - to find her way
casadh orm é - I met him (autonomous form of cas - to turn, twist)
Naomh Páidraig - Saint Patrick
baist - to baptize
iompaigh - to turn; change (i - into) i.e. become=20
cráifeach (a) pious
guí (verbal noun of guigh - to pray)
cill (f) church
síosarnach - hissing, whispering
glór (m., pl. -tha) voice
do-áirithe (a) countless, myriad
caoin - to lament, "keen"
glaoigh - to call
in aisce - in vain
freagairt - to answer
tit i laige - to faint
cloígh - to wear down, subdue; cloíodh í - she was subdued, stricken
tinneas (m) sickness
marfach (a) mortal
deas-ghnátha deireanacha - last rites
fuar sí bás - she died
brollach (m) breast
oirnigh - to order

To the Gaelic homepage