Bunléitheoireacht Ghalach le Mícheál Rhodes

Bunléitheoireacht Ghalach a Seacht le Mícheál Rhodes

Here is another reading from La about Dolphins in the sea around Ireland.

Deilfeanna na hÉireann [_La_, 17 Feabhra 1994]

Léireoidh tuarascáil atá dréachtaithe ag (1) Roinn Chomhshaoil na Breataine go bhfuil líon na ndeilfeanna i bhfarraigíi na hÉireann méadaithe go mór.

Fiosraíodh (2) 20,000 tuairisciú go bhfacthas (3) deilfeanna i bhfarraigí na hÉireann is na Breataine agus léiríodh (4) go raibh mórmhéadú ar líon na ndeilfeanna amach ó chósta na h\Eireann.

Ocht mbliana ó shin cuireadh cosc (5) ar sheilg deilfeanna mar gheall ar imní go raibh barraíocht acu á marú.(6)

Notaí Gramadúla

(1) tá + passive participle + ag is used to express the English perfect tense, i.e. "a report which the Department of Contemporary Life of Britain has drafted,"

(2) a past autonomous (passive) form. Note that the past autonomous form does not have the initial consonant lenited, which helps to distinguish it from the 3rd person imperfect, which looks the same.

(3) facthas is the irregular past autonomous form of feic. Translate, "dolphins have been seen in the seas of Ireland and Britain."

(4) yet another past autonomous form.

(5) past autonomous again, translate "a ban was placed on the hunting of dolphins"

(6) "because of the concern that too many of them were being killed." the á here is the preposition "a" used with the verbal noun plus the third person plural possessive pronoun. This is another way of expressing a passive in Gaelic, e.g. bhí siad á moladh aige, literally "they were to their praise at him," i.e. "They were praised by him."

Foclóirín (Vocabulary)

léirigh - to explain, illustrate
turascáil (f) account, report, description
dréachtaigh - to draft
Roinn Chomhshaoil - Department of Contemporary Life
líon (m) number (of people, etc.), population
deilf (f., pl. -eanna) dolphin
méadaigh - to increase
fiosraigh - to inquire
tuairisciú (m) report
is = agus
mórmhéadú (m) a great increase
cosc (m) prohibition, ban
seilg (f) hunt(ing)
mar gheall ar - because
imní (f) anxiety, concern
barraíocht (f) excess; too much, too many
maraigh - to kill

To the Gaelic homepage