Pàgina tancada

(Página cerrada, Page closed, page fermée, Seite gesperrt)


Aquesta pàgina està tancada temporalment per protesta contra les patents del programari. Molts llocs web podrien tancar ben aviat si les patents son aprobades a Europa. Les patents de programació poden ajudar a que siguis perseguit per publicar textes i programes que hagis escrit tu mateix!

En un parell de minuts seràs redirigit a la pàgina de la campanya europea sobre les patents de programació del 17 de setembre (versió en castellà).


Digues no a les patents de programari

Moltes persones i organitzacions estem protestant contra la proposta de directiva sobre la patentabilidad del programari que es votarà al Parlament Europeu el 1 de setembre

Des d'aquí donem tot el nostre suport a aquestes accions de protesta, incloient la la manifestació i altres actividats realitzades a Bruselas i en altres llocs d'Europa el 27 d'agost i el 17 de septembre.

Si vols informar-te un xic sobre el problema que representen les patentes de programari, mira't Por què les patents de programari són un problema?, a l'informe Les patentes de programari: un problema per a Europa, o a aquesta comparècencia al Senat espanyol, en la web de ProInnova. Si vols col·laborar en aquesta campanya de tancament temporal de llocs, és fàcil, mira la informació sobre movilitzacions a la xarxa.

Powered by EcolNet Powered by BaDoPi! Powered by escomposlinux.org

Sinner from the Prairy, EcolNet i BaDoPi


This page is temporarily closed in protest against Software Patents. Websites may soon be closed down regularly due to Software Patents. Software Patents can get you prosecuted for publishing texts you wrote yourself!


Diese Seite wurde zum Protest gegen Logikpatente vorübergehend gesperrt. Bald könnten Webseiten regelmäßig wegen Logikpatenten gesperrt werden. Logikpatente können dazu führen, dass Sie wegen Veröffentlichung selbst entwickelter Texte gerichtlich belangt werden.


Questa pagina è temporaneamente chiusa per protesta contro le patenti di programmazione. Molti siti Web potrebbero presto chiudere se tali leggi venissero approvate in Europa. Le patenti di programmazione possono aiutare a perseguire gli stessi autori dei programmi..


Cette page a été fermée temporairement en signe de protestation contre les brevets logiciels. Bientôt, les pages web pourront être fermées régulièrement à cause de brevets logiciels. Les brevets logiciels peuvent faire en sorte que vous pourriez être puni a cause de textes que vous avez créé indépendemment.

Powered by EcolNet Hosted by ibiblio! escomposlinux.org