You are here: SriPedia - Ramanuja - Archives - Mar 2006

Ramanuja List Archive: Message 00036 Mar 2006

 
Mar 2006 Indexes ( Date | Thread | Author )
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]


Sri:

Humble Pranam to all devotees:
Adiyen received this invitation, and wanted to share it with other devotees.
Can some one from Srirangam please post updates/ more information on this event.


Sri
Sri Ranganatha Parabrahmane Nama:
 
You are cordially invited to the inauguration of
VAISHNAVA MAHA SAMMELAN
 
On 11th March 2006 at 10.30 a.m
 
 President
H.H. SRIRANGA NARAYANA RAMANUJA JEEYAR SWAMY, SRIRANGAM
 
Inauguration
H.H. SRI VISHWESHA THEERTHA SWAMY
Shri Pejavara Matha, Udipi
 
Benediction
H.H. KALIYAN RAMANUJA JEEYAR SWAMY, Vanamamalai Mutt, Nanguneri
 
VENUE
1000 PILLAR MANDAPAM
Arulmigu Sri Ranganatha Swamy Temple, Srirangam, Trichy, Tamil Nadu
 
Thiru Pa Sivakumar B.Sc., B.L.
Joint Commissioner, Executive Officer
Thiru S. SINGA PERUMAL UTTHAMANAMBI
Thiru ROYAR K. SUBBA RAO
Tmt. S. KASTURI TAMILARASAN
Trustees
Arulmigu Ranganathaswamy
 
Dr. T.S. RAMASWAMY M.A. B.L.,
V. VARADHARAJAN
Coordinators, Vaishnava Maha Sammelan
 

PROGRAMME
 
Prayer
Swagatham
:  Prof. N. NARASIMHACHARY
 
Introduction of Vaishnava Sammelan :Prof. V. VARADHARAJAN
 
Presidential Address :
H.H. SRIRANGA NARAYANA RAMANUJA JEEYAR SWAMY, Srirangam
 
Inaugural and Keynote Address :
H.H. SHRI SHRI VISHWESHA THEERTHA SWAMY
Shri Pejavara Matha, Udipi
 
Benedictory Address :
H.H. KALIYAN RAMANUJA JEEYAR SWAMY, Vanamamalai Mutt, Nanguneri
 
Summing up
Sri U.Ve. VELUKKUDI KRISHNAN SWAMY
 
Vote of Thanks:  Dr. T.S. RAMASWAMY
 
 =======================================================================================
DETAILS :
Sri
Sri Ranganatha Parabrahmane Nama :
 
 
VAISHNAVA MAHA SAMMELAN
 
ACHARYA VIDWAT SADAS
AND
MAHA JANA SADAS
 
PROGRAMME
10 - 13th MARCH 2006
----------
 
PROGRAMME SCHEDULE
11th MARCH 2006 ? SATURDAY

10.30 - 12.30 Noon:   INAUGURATION

2.00 - 3.00 p.m.
Theme: Sanatana Dharma Vaishnavism and Worldview
Chairman : H.H. Vijnananidhi Swamiji of Sripadaraja Math
Speakers : 1) H.H. Sri Vallabhroy Goswami Maharaj of Surat
2) Shri Banwari & 3) Dr. J.K. Bajaj

3.15 - 4.15 p.m.
Theme: Ubhaya Vedanta Parampara
Chairman : Devarshi Shas! tri Shree Madhava Priya Das Jee
Speakers : 1) Sri U,Ve. Lakshmi Thathachariar
2) Prof. Pandurangi & 3) Dr. K.K.A.Venkatachari

4.30 - 5.30 p.m
Theme: Achara Anushtana & Vaishnava Values
Chairman : H.H. Shri Hariray Ji Goswami of Jam Nagar
Speakers : 1) Dr. D.Prahladachar & 2) Shri U.Ve. T.P.Ramachandracharyalu

12th MARCH 2006 ? SUNDAY

9.00 -10.30 a.m
Theme : Bhakti and Saranagathi in Vaishnava Sampradayas
Chairman : H.H. Shri Bhadra Krishna Goswami
(President Assam Satra Mahasabha)
Speakers : 1) Bakti & Saranagathi in Sri Vaishnavism : Dr. M. Narasimhachary
2) Bakti in Madhva Philosophy:   Dr. Anandhatheertha Nagasampige
3) Bakti in Shri Vallabha Vaishnavam:  H.H.Shri. Shyam Manohar Goswamy
4) Conceptual convergence of Radha & Krishna :  Nimbarka?s view Prof. M.M.Agarwal.

10.45 - 12.15 Noon
Bhakti & Saranagathi in Vaishnava Smpradayas (contd)    Chairman : H. H. Ranga Priya Swamiji
5) Bakti in Ramananda Sampradhaya Vaishnavism.
6) H.H.Shree Rameshwarananda Raghuvara -  Ramanandacharya Swamijee
7) Bakti in Sri Chaithanya Vedanta ?   H.H. Sri Shrivatsa Goswami, Brindavan
8) Sant Eknathji on Srimath Bhagavatham   Dr. N.B. Patil

At the same time:     10.45 -12.15 Noon
9)  Swaminarayana Vaishnavism :   Salient Features : Dr. Ramesh Dave
10) Bakti & Saranagathi in Sankaradeva Religion & Philosophy: Dr. Pradeep Jothi Mahanta
11) Philosophy & Religion of Warkari Vaishnavism:  Dr. S.G.Nigal.

2.00 - 3.00 p.m
Book Release Function
Chairman : H.H. Srimad Kaliyan Ramanuja Jeeyar Swamy, Vanamamalai

1) Name of the Book : Shri Krishna Sthuthi Malai (Tamil)
Author & Compiler: Smt. Rama Shrinivasan & Smt. Sudha Ramkumar
Book Released by : H.H. Siriya Kelvi Appan Ramanuja Jeeyar Swami, Tirumala.
First copy Recd. by : Shri U.Ve. Villiputhur Kannan Swami

2) Name of the Book : Vaishnavite Schools of Indian Philosphy ? Author Dr.A. Thiruvenkadathan
Book Released by: H.H.Goswami Sri Hariray Ji Maharaj
First copy Recd. by: Shri P. Haridass

3) Name of the Book : Sri Vaishnavism : An Insight
Author Dr. K.K. Venkatachary
Book Released by: Justice P.R.Gokulakrishnan
First copy Recd. by : Shri P.S. Bhashyam, Chennai

4) Name of the Book : A) Dakshnia Divya Kshetrams  (Hindi)
B) Divya Kshetrams and Theertha Sthalas of North India (Tamil)
Author : Sri P. Venkatachary
Book Released by : H.H. Shri Vasudevacharya
Ramanujacharya Swamy, Ayodhya
First copy recd. by :
 1. H.H. Shri Goswami Raghunath
 2. Shri S.Narasimha Raghavan
3.15 - 4.15 p.m
Theme : Antharyamithvam and Amalathavam
Chairman : H.H. Srimad Abinava Vageesa Brahmatantra
Jeeyar Swamy, Parakala Mutt, Mysore.
Speakers : 1) Sri U.Ve. Arayar Srirama Sarma
2) H.H.Dr. Brindaban Bihari Das Maharaj
 

4.15 - 5.15 p.m.
Theme : Religious Institutions : Indian Perspective
Chairman : H.H. Vadhikesari Azahgiya Manavala Ramanuja Jeeyar Swami

Speakers :
A) On Temples 1) Dr. M.D. Srinivas 2) Dr.T.S. Ramaswamy  

B) Sastras : The Vaishnava Monastries of Assam 1) H.H.Shri Narayan Ch Goswamy
13th MARCH 2006 ? MONDAY
 
9.00 -12.00 Noon
Theme : Mangalasasanams by Acharyas & Discussion of Themes and Issues
Chairman : H.H. Kaliyan Ramanuja Jeeyar Swamy, Vanamamalai Mutt
Co-Chairman : Srimadh Vasudhevacharya Ramanujacharya Swamy, Ayodhya

2.00 ? 5.00 p.m.
Chairman : H.H. Sri Vijnanidhi Swamiji of Sripadaraja Math, Udipi.
Co-Chairman: Shri Swamy Krishnamacharya Ji, Risikesh

SHRI VAISHNAVA SAMPRADAYAM
 1. H.H. Shrimad Sriranga Ramanuja Jeeyar Swamy of Srirangam
 2. H.H. Shrimad Abinava Vageesa Brahmatantra Jeeyar Swamy, Parakala Mutt, Mysore.
 3. H.H.Shrimad Periya Kelvi Appan Ramanuja Jeeyar Swamy, Tirumala.
 4. H.H.Shrimad Siriya Kelvi Appan Ramanuja Jeeyar Swamy, Tirumala.
 5. H.H.Shrimad Srirangam Andavan Swamy, Srirangam.
 6. H.H. Shrimad Varadha Ethiraja Ramanuja Jeeyar Swamy of Sriperumpudur
 7. Shrimad Vadhikesari Azhagiya Manavala Ramanuja Jeeyar Swamy of Kanchi
 8. H.H. Srimad Perarulala Ramauja Jeeyar Swamy, Tirukurungudi
 9. H.H. Srimad Vainateya Ramanuja Jeeyar Swamy, Alwar Thirunagari
 10. H.H.Srimad Srirangam Poundariga Andavan Swamy
 11. H.H.Srimad Appan Parakala Embar Ramanuja Jeeyar Swamy, Sriperumpudur.
 12. H.H. Srimad Thridandi Shriman Narayana Ramanuja Jeeyar Swamy.
 13. H.H.Srimad Rangapriya Mahadesikan Swamy, Bangalore
 14. Sri U.Ve. K.K.Vadhula Desika Annavilappa Kumara Venkatacharya Swamy, Shri Mudaliyandan Thirumaligai.
 15. Shri U.Ve. Thirukkovilur Emperumanar Jeeyar Swamy
 16. Shri U.Ve. Elayavilli Bhuvarahacharya Swamy
 17. Shri U.Ve. K.Srinivasacharya Swamy
 18. Shri U.Ve. Veda Vyasa Lakshmi Narasimha Bhattar Swamy
 19. Shri U.Ve. Parasara Badri Narayana Bhattar Swamy
 20. Shri U.Ve. K.K. Vadhoola Annan Srinivasacharya Swamy
 21. Shri U.Ve. K.K.A. Dasarathi Swamy 
 22. Shri U.Ve. T.E. Sampathkumaracharyar Swamy
 23. Shri U.Ve. S. Ranganathan, Thirumalai Ananthan Pillai Thirumaligai
 24. Sri Swamy Sankarshanacharya Ji, Baroda
 25. Sri Swamy Shridharacharya ji, Baroda
SHRIMADHVA SAMPRADAYAM
 1. H.H. Shri Vishwesha Theertha Swamiji of Pejavara Mutt
 2. H.H. Shri Vijnananidhi Swamiji of Sripadaraja Math
SRI VALLBHA SAMPRADAYAM
 1. H.H. Shri Shyam Manohar Goswami Maharaj of Mumbai
 2. H.H. Shri Vallabhroi Goswami Maharaj of Surat
 3. H.H. Shri Hariray Ji Goswami Maharaj of Jamnagar
 4. H.H. Shri Raghunath Goswami Maharaj of Nasik
SRI NIMBARKA VAISHNAVA SAMPRADAYAM
 1. H.H.Shri Laldhas Babu, Limbidi
 2. H.H. Dr. Brindhavan Biharidass, Varanasi
SRI CHAITHANYA SAMPRADAYAM
H.H. Shri Srivatsa Goswami of Brindavan
SRI RAMANANDA SAMPRADAYA
H.H. Shri Rameswaranandha Raguvara Ramanathacharya Swami Ji
H.H. Shri Khojeedwaracharya Shri Narayandas Ji, Jaipur.
SHRI SANKARADEVA VAISHNAVA SAMPRADAYAM
 1. H.H. Shri Bhadrakrishna Goswamy
 2. H.H. Shri Narayana Chandra Goswamy
 3. H.H. Shri Gagan Chand Adhikari
 4. H.H. Shri Baba Goswamy
SHRI SWAMINARAYAN SAMPRADAYAM
 1. H.H. Shri Acharya Shri Rakesh Prasad Ji, Vadatal
 2. H.H. Shri Madhavapriya Das Ji, Ahmedabad
 
 1. H.H.Shri Dr. Ramvilas Das Ji Vedanthi, Ayodhya
 2. H.H. Shri Acharya Samskrithanantha Hari
 
MAHA JANA SADAS
11th MARCH 2006 ? SATURDAY
 1. VAISHNAVA VALUES : Srimath Appan Parakala Ramanuja Embar Jeeyar Swami
 2. AMANITVAM : Thiruppullani Sundararaja Swamy
 3. ARJAVAM : Mannargudi Rajagopala Swamy
 4. ACHARYA-UPASANAM : K.B. DEVARAJAN SWAMY
 5. YAJNA : Dr.V.V.Ramanujam Swamy
 6. ABHAYAM : Sri Madhi Srinivasan Swamy
 7. SUJIVANAM : Sri Rajahamsam Swamy
 8. MEERA & ANDAL ON SRI KRISHNA:  H.H. Sri Abhinava Vaageesa Brahma Thantra Parakala Jeeyar
 9. MEERA & SHRI KRISHNA:  Sri U.Ve. Velukkudi Krishnan Swami
 10. ANDAL ON SHRI KRISHNA: Sri U.Ve. Bhuvarahacharyar Swamy & Sri T.A. Srinidhi Swamy

CULTURAL PROGRAMME:  12th MARCH 2006- SUNDAY

VAISHNAVISM in Tamil Literature ? Justice P.R. Gokulakrishnan
THIRUKKURAL & VAISHNAVISM ? K. Parasaran
KAMBANATTALVAR ? A.V. Rangachari
Commentary Tradition in Tamil Prabhandam ? Dr. Arangarajan
Vaishnavism in Tamil Literature ? Sri Venu Raja Narayanan
Bhagavatha Movement - Prof. A. Pandurangan
Vaishnavism in Paripadal ? Prof. T. Vaithamanidhi
Ahimsa ? Asuri Smt. Sudha
Krtagnah _ Pennararam Selvi Rama Vetriselvi
Vinaya ? Smt. Manjula Thyagarajn
Sthairya ? Sri U.Ve. Vaishnavashri Krishnamachariar
Tattva-Janartha Darsanam ? Sri U.Ve. Srirangam Narasimhacharya Swamy.
Sarvabhutheshu Hittah ? Sri T.A. Srinidhi Swamy

CULTURAL PROGRAMME: 13th MARCH 2006 - MONDAY

GAYATRI ? GANGA ? GO (COW) ? GOVINDA GITA ?   Sri U.Ve. Badri Narayana Bhattar Swami
Gayatri ? Sri U.Ve. Velukkudi Krishnan Swamy
Ganga - Smt. Kodhai Venkatapathy
Go (Cow)- Prof. Lalitha, Mysore
Govinda ? Smt. Rama Srinivasan, Bangalore
Gita - Dr. Sri U.Ve. M.A. Venkatakrishnan
Athmavan ? Sri U.Ve. Thirukkudanthai Thiruvenkadathan Swami
Kshama ? Sri U.Ve. T.E.Sampathkumaracharyar
Pariprashnam ? Sri Ananthapadmanabhacharya Swami
Dharmagnah- Dharmakruth ? Sri Kapisthalam Srinivasacharyar
Samadarsanam ? Sri Raghunath Goswami
Purva Bhashi Mitha Bhashi ? Sri Srivilliputhur Kannan Swamy

CONCLUDING FUNCTION OF
ACHARYA VIDWATH & MAHAJANA SADAS
 
Sri
VAISHNAVA MAHA SAMMELAN
ANU YATRA
 
When the Utsava Murthy is on Yatra, devotees follow and accompany Him. This tradition, established from the times of Purvaacharyas is known fittingly as Anu Yatra.
On Friday, the 10th March 2006, Lord Ranganatha returns to the Temple after Thirumanjanam at Theppakulam Mandapam.
All devotees are most welcome to participate in the Anu Yatra, scheduled to start at 6.00 p.m. near North Gopuram Gate.
Acharyas will lead the Anu Yatra
 
Date : FRIDAY 10th MARCH 2006
*******
Sri
VAISHNAVA MAHA SAMMELAN
 
ANDAL & MEERA ON SRI KRISHNA
A Jugal Bandhi Music Programme
by
Smt. ANURADHA SRIRAM
Shri SRIRAM PARASURAM
Shri M.A. SUNDARESWARAN ? Violin
Shri P.GANAPATHI RAM ? Mridangam
Shri VIYAS MOORTHY KATTI ? Harmonium
Shri UDHAYARAJ KARPUR - Tabla
 
COMPOSITIONS OF ANDAL
Ambarame Thannere
Kuthuvilakeriya
Margazhi Thingal
Andri Ivvulagam
Oruthi Magnaai Pirandu
Maale Manivanna
Vanga Kadal
Sitrum Sirukaale
 
COMPOSITIONS OF MEERA
Mhaaro Pranam
Piyaajee Mhaara
Nanda Nandana
Piyaabio Suhan
Chalaa Vaahi Des
Koi Kahiyo Re
Mhara olaghiyaa
Saavre Aijaiyyo
Date : SATURDAY, 11th MARCH 2006 ? 8.00 p.m
*********
 
Sri
VAISHNAVA MAHA SAMMELAN
SHRI KRISHNA VYJAYANTI
" Shri Krishna Vyjayanthi" is a tribute to Lord Krishna and his magnificient exploits.
The ballet is a collection of some of the most awe ? inspiring and endearing events in the life of Lord Krishna. It covers the playful years of Krishna and his friends, their butter-stealing spree, the killing of Putana- the breast feeding demon- by the infant Lord, the captivating RAASA-LEELA by Lord Krishna and his Gopikas and other such endearing feats by the Blue-hued Lord of Mathura. The ballet culminates in the famous philosophical dialogue between Arjuna and Krishna about life and beyond through an extract from the song celestial the Bhagavat Gita. "KRISHNA VAYJAYANTI" is an entrancing celebration of Lord Krishna?s avatar on earth.
Duration :
135 minutes
 
Language :
TAMIL
 
Concept :
Vidwan T.V.JAISIMHADAS
 
Direction :
Udipi Shri
LAXMINARAYANACHARYA
 
Music :
PADMASHRI PANDIT VIJAYA RAGHAVA RAO
 
Date : 12th SUNDAY, MARCH 2006 ? 7.00 p.m.
********

 


Azhvar EmberumAnAr JeeyAr ThiruvadigalE Saranam
http://www.vedics.net

SPONSORED LINKS
Bhagavad gita Culture Ways of
Sri


YAHOO! GROUPS LINKS

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next] [Date Index ] [Thread Index ] [Author Index ]
Home Page
http://www.ibiblio.org/sripedia
ramanuja-subscribe@yahoogroups.com
To subscribe to the list