01 Sri Stuthi
02 Bhu Stuthi
03 Godha Stuthi
04 Sri Hayagriva Stothram
05 Sri Raghuveera Gadhaym
06 Paramartha Stuthi
07 Sri Sudarshana Ashtakam
08 Kaamaseekashtakam
09 Ashtabhujashtakam
10 Garuda Dandakam
11 Thiruchinnamaalai
12 Aruttha Panchakam
13 Dvaya Churukku
14 Vairagya Panchakam
15 Dasaavataara Stotram
16 Daya Sathakam
17 Sri Vegasetu StOthram
18 Panniru Naamam
19 Ramanujar Chronology
20 Charamashloka Churukku
21 Ahaara Niyamam
22 Gopaala Vimsati
23 Nava maNi Maalai
24 Thirumanthira Churukku
25 Paaduka Sahasram
26 Amruta Ranjani
27 Pradhaana Satakam
28 Devaraajaashtakam
29 Sri Hyagriva Panjaram
30 GeethaarTa Sangraham
31 Adaikkalappaththu
32 AzhagiyaSingarThaniyans
33 Paramathabhangam
34 Prabhandha Saaram
35 Sri Narasimha Panchamrutham
36 Sri Vaishnava Dinasari
37 Mey Vitartha Maanmiyam
38 Sri Guna Ratna Kosam
39 Abheetisthavam
40 Mummanikovai
41 Munivahanabhogam
42 Injimedu AzshagiyaSingar
43 Srimad DevarnarVilagam Axhagiyasingar
44 Srimad 44th Pattam Azhagiyasingar
45 Prakrutham Srimad 45th Pattam Azhagiyasingar
46 Rig Upakarma
47 Yajur Upakarma
48 Sama Upakarma
49 Sthothra Rathna
50 AmruthasvAdhini
51 AdhikAra Sangraham
52 Thirumanjana Kattiyam
53 Sristhavam
54 Nacchiyar Thiruvaimozhi
55 Pillaiyanthaadhi
56 ChitradesikIyam
57 SaraNAgathidhIpika
58 Paramapada Sopanam
59 SriBhashyam Vol. 1
60 SriBhashyam Vol. 2
61 Sri Vaikuntha Sthavam
62 Thiruppavai
63 Thathvapadavee
64 Agramanimala Stothram
65 Mangalya Sthavam
66 Sri Hyagriva Sahsranamam
67 Narasimha Avatharam
68 Rahasya Navaneetham
69 Rahasya Padhavee
70 Thirupalliyezhichchi
71 SaraNagathi (tamil)
72 Dehaleesha Stuthi
73 Purusha Suktam
74 Desika Darsanam
75 Bhagavadhyana Sopanam
76 Subhaashita Neevi
77 Naimisaaranyam
78 Aparyaapthaamrutha Stothram
79 A day in Sri Matham
80 Thirupallandu
81 Thiruvellur
82 Vedams and Upanishads
83 Thiruviruththam
84 Thiruvaasiriyam
85 Periya Thiruvandhaathi
86 Thiruvaimozhi
87 Desika Sahasranaamam
88 Satha Dhushani
89 Thathva Muktha Kalaapam
90 Chillarai Rahasyangal
91 Srimath Rahasya Thraya Saaram
92 Iraamanusa Nutrandhaadhi
93 SriSudarshanaVaibhavam
94 SriVenkatesaVaibhavam
95 SriVenkatesa Ashtothram (Brahmanda)
96 SriVenkatesa Ashtothram (Varaha)
97 Sri Vishnu Sahasranamam Vol. 1
98 Sri Vishnu Sahasranamam Vol. 2
99 Sri Vishnu Sahasranamam Vol. 3
100 Sri Lakshmi Sahasram
101 Sri Venkatesa Sahasranaamam
102 Sri Paduka Sahasra Yanthrams
103 Thirunedumthaandakam
104 Thirukurunthaandakam
105 ThiruvezhukUtrirukkai
106 Manthra Pushpam
107 Virodha Pariharam
108 Oppiliappan Vaibhavam