OCTANDRIA.
MONOGYNIA.
163.   GAURA. Cal. 4-fidus tubulosus. Cor. 4-petala adscendens versus latus superius. Nux infera 1-sperma, 4-angula: Seminibus aliis tribus plermque abortientibus.
biennis  1.   foliis lanceolatis undulatis dentatis tomentosis.
164.   OENOTHERA. Cal. 4-fidus. Cor. 4-petala. Capsula cylindrica, infera. Semina nuda.
mollissima?  1.   caule erecto ramoso piloso submuricato; foliis lanceolatis, magnis, dentatis, supra pilosis, subtus nervo pilosos; floribus luteis lateralibus solitariis sessilibus; capsulis cylindricis 4-angulis, ore quadrifido.
biennis  2.   caule decumbente muricato subvilloso; foliis ovato-lanceolatis denticulatis planis. Calycis laciniis omnibus divisis, reflexis; capsula sessili cylindrica angulata; floribus parvis luteis.
fruticosa  3.  
165.   RHEXIA. Cal. 4-fidus. Petala 4-calyci inserta. Antheræ declinatæ. Capsula 4-locularis intra ventrem calycis.
lanceolata  1.   foliis ciliatis, angustis, lanceolatis, previbus, vix nervosis; caule piloso vix pedali; calyce setis apice stellato; capsula urceolata; antheris rostratis; floribus albidis.
mariana?  2.   fol. trinerviis acuminatis margine subaculeatis; capsulis urceolatis, fere lævibus; antheris rostratis; floribus purpureis.
lutea  3.   fol. trinerviis, lanceolatis, subundulatis; foliis caule capsulisque undique setosis; antheris nudis; floribus luteis.
Alifanus  4.   fol. subovatis; caule erecto; caule foliisque fere lævibus; calycibus corollisque pilis glandulosis tectis; corollis rubris magnis, stylo rubro, antheris luteis rostratis.
Septemnervia  5.   fol. acuminato ovatis pilosis septemnerviis, margine subaculeatis; caule 4 s. 5-pedali tetragono ramoso; capsulis canaliculatis urceolatis, undique pilosis; petalis purpureis; antheris rostratis.
petiolata  6.   foliis subovatis, trinerviis, ciliatis, petiolatis; caule pedali; capsulis globosis; corollis purpureis; antheris nudis.
166.   DIRCA. Cal. nullus. Cor. tubulosa limbo obsoleto. Stam. tubo longiora. Bacca 1-sperma.
palustris  1.   foliis rotundatis, caule fruticoso ramoso.
DIGYNIA.
167.   AGRIMONIA. Cor. 5-petala. Cal. 5-fidus, altero obvallatus. Sem. 1, in fundo calycis.
Eupatoria  1.   foliis caulinis pinnatis; impari petiolato; fructibus hispidis. Staminibus variis.
TRIGYNIA.
168.   POLYGONUM. Cal. o. Cor. 5-partita, calycina. Sem. 1. angulatum.
Bistorta?  1.   caule subsimplici, foliis ovatis acumniatis in petiolos definentibus; stipulis undique pilosis, floribus albis pentandris digynis, stylis exsertis nutantibus.
** Pericariæ pistillo bifido aut staminibus minus 8.
pericaria  2.   stipulis truncatis scabriusculis setaceociliatus; spica filiformi lævi; foliis utrinque glabris, margine subpilosis.
barbatum  3.   stipulis truncatis setaceo-ciliatis dorso pilosis; spica virgata, basi scabra.
pensylvanicum  4.   stipulis muticis lævibus, pedunculis hispidis, foliis lanceolatis.
hirsutum  5.   caule undique hirsutissimo, fol. lanceolatis hirsutis, stipulis truncatis.
*** Polygona.
aviculare  6.   caule procumbente herbaceo, foliis lanceolatis brevibus.
articulatum?  7.   caule erecto duro, floribus paniculatis.
divaricatum?  8.   caule flexuoso divaricato, floribus racemosis.
**** Helxine.
sagittatum  9.   foliis cordato-sagittatis, caule aculeato.
arifolium  10.   foliis hastatis pilosis magnis, caule aculeato.