TETRANDRIA.
MONOGYNIA.
57.   ALLIONIA. Cal. communis campanulatus, 5-fidus, 3-florus. Stigma capitatum. Corollula semen coronans.
albida  1.   foliis lanceolatis oppositis subscabris, calycibus pedicellatis solitariis.
58.   CEPHALANTHUS. Cal. communis o. proprius superus, infundibuliformis. Recept. globosum, nudum. Sem. 1, lanuginosum.
occidentalis  1.   foliis oppositis ternatisque.
59.   CALLICARPA. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. Bacca 4-sperma.
americana  1.   foliis serratis, baccis purpureis.
60.   LYCIUM. Cor. infundibuliformis fauce clausa filamentorum barba. Cal. 4-fidus. Bacca 2-locularis.
carolinianum  1.   caule erecto, foliis sublinearibus.
61.   PLANTAGO. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. Stamina longissima. Caps. 2-locularis, circumscissa.
virginica  1.   fol. lanceolato-ovatis pubescentibus subdenticulatis, spicis floribus remotis, scapo tereti pubescente.
caroliniana  2.   spica floribus confertis.
62.   POLYPREMUM. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-fida, rotata: lobis obcordatis. Caps. compressa, emarginata, 2-locularis.
procumbens?  1.   corollæ fauce fere villis clausa, foliis lineari-lanceolatis.
63.   MITCHELLA. Cor. 1-petalæ, superæ, binæ eidem germini. Stigm. 4. Bacca 4-sperma.
repens  1.   fol. subovatis, floribus albis, baccis, rubris. Varietates, stylo longiore staminibus longioribus.
64.   HEDYOTIS. Cor. 1-petala, infundibuliformis. Capsula 2-locularis, polysperma infera.
auricularia  1.   fol. lanceolato-ovatis, floribus verticillatis, caule decumbente.
umbellata  2.   foliis sublanceolato-ovatis, inferioribus quaternis, superioribus binis oppositis; floribus hyalinis subumbellatis.
65.   ANONYMOS. Cal. perianthium quadripartitum inferum. Cor. monopetala hypocrateriformis. Stam. filamenta quatuor brevia anteræ simplices. Pist. germen subglobosum. Styli duo. Stigmata simplicia. Per. capsula didyma apice dehiscens. Sem. numerosa, minima.
erect.  1.   caule ramoso erecto, floridus solitariis. Var. cæruleis, et albis.
procumbens  2.   caule procumbente, floribus albis, villosis, majoribus.
66.   RUBIA. Cor. 1-petala campanulata. Baccæ 2 monospermæ.
peregrina.  1.   caule procumbente aspero, fol. quaternis, baccis cæruleis lævibus.
67.   GALIUM. Cor. 1-petala, plana. Sem. 2, subrotunda.
* Fructo glabro
bermudense  1.   fol. quaternis linearibus, obtusis, ramis ramosissimis.
trifidum  2.   fol. ternis ad senis linearibus, caule subprocumbente flexuoso scabro, corollis plerumque trifidus.
** Fructo hispido.
boreale?  3.   caule erecto,dichotomo, lævi; fol. quaternis, trinerviis ovatis marginibus subciliatis.
purpureum  4.   caule sublævi ramoso, fol ovatis quaternis-lævibus, corollis purpureis, seminibus hispidis albis.
68.   DIODIA. Cor. 1-petala, infundibuliformis. Caps. 2-locul. 2-sperma.
tetragona  1.   caule repente tetragono, fol. subcordatis, stipulis subulato-fimbriatis.
teres  2.   caule repente tereti, fol. lanceolatis, stipulis setaceo-fimbriatis.
69.   FRASERA. Cal. tetraphyllus, fol. lanceolatis, persistens. Cor. tetrapetala, petalis acuminatis, intus ad medium berbatis, incarnatis. Stam. filamenta quatuor subulata, longitudine corollæ, anteræ oblongæ, incumbentes. Pist. germen superum, magnum ovatum. Stylus brevis. Stigma obtusum bifidum. Per. siliqua ovata acuminata unilocularis. Sem. plurima compressa marginata imbricata.
caroliniensis  1.   caule erecto, ramis floriferis verticillatis; pedunculis unifloris geminis, longitudine inæqualibus, axillaribus; foliis lanceolatis.
70.   PTELEA. Cor. 4-petala. Cal. 4-partitus, inferus. Fructus membrana subrotunda, centro monospermos.
trifoliata  1.   fol. ternatis, subtus tomentosis.
71.   AMMANNIA. Cor. o. Cal. 1-phyllus, plicatus, 8-dentatus, inferus. Capsula 4-locularis.
ramosior  1.   fol. subpetiolatis, caule ramoso.
72.   CORNUS. Petala supera 4. Drupa nucleo 2-loculari.
florida  1.   arborea, involucro maximo; foliolis obcordatis: drupis rubris.
sanguinea?  2.   arborea, cymis nudis, ramis rectis subrubris, drupis cæruleis.
alba?  3.   arborea, cymis nudis, ramis foliisque recurvatis, incano-pubescentibus, diupis—
73.   LUDWIGIA. Cor. 4-petala s. o. Cal. 4-partitus, superus. Caps. 4-gona, 4-locul. infera, polysperma.
* Apetalæ.
glandulosa  1.   caule ramoso purpureo, stolonifero; foliis ovato-lanceolatis, alternis; floribus solitariis axillaribus, sessilibus; capsulis calyce longioribus; corolla nulla sed glandulis luteis quatuor.
apetala  2.   caule repente; foliis oppositis oblongis obtusis; calyce parvo; corolla nulla.
** Corollatæ.
alternifolia  3.   caule erecto, fol. alternis lanceolatis, capsulis cubicis calyce minoribus.
ramosissima  4.   caule erecto, ramosissimo, rubro; fol. alternis, lineari-lanceolatis, longis; flor. axillaribus, pedicellatis; capsulis turbinato-cubicis angulis menbranaceo-alatis.
linearis  5.   caule erecto, foliis alternis linearibus, floribus parvis, capsulis oblongis angulis rotundatis.
decurrens  6.   caule erecto, foliis alternis, petiolis decurrentibus, radice lanosa.
pilosa  7.   caule erecto, caule foliis calycibusque pilosis.
arcuata  8.   caule repente, floribus arcuatis.
rudis  9.   caule ramosos, subpiloso, decumbente; fol. alternis ovato-lanceolatis brevibus subpilosis; capsulis brevibus cubucis; glandulis quatuor luteis et rudimentis petalorum.
suffruticosa  10.   caule suffruticoso, fol. lineari-lanceolatis, capitulo bracteato terminali.
TETRAGYNIA.
74.   POTAMOGETON. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-petala. Sem. 4, sessilia.
verticillatum  1.   caule suberecto angulato; foliis verticillatis, crassis, subovatis, serratis, subdecurrentibus; calyce corollaque persistentibus, antheris simplicibus longitudine corollæ; floribus sessilibus verticillatis ad basin foliorum.
pinnatum  2.   fol. compositis linearibus, corollis deciduis.