Áo Lụa Hà Đông / A Dress Made of Hadong Satin
Áo Lụa Hà Đông. Thơ Nguyên Sa. Giọng ngâm Tô Kiều Ngân.
This love poem, written in the mid '50s, still remains popular.

Bài Ca Ngư Phủ / A Fisherman's song
Bài Ca Ngư Phủ. Thơ Vũ Hoàng Chương. Hoàng Thư ngâm.
A fisherman's song.

Bẽn Lẽn / Shyness
Bẽn Lẽn. Thơ Hàn Mạc Tử. Hồng Vân ngâm.
The Moon, the Wind and a young bride.

Bên Kia Sông Đuống / Across the Duong River
Bên Kia Sông Đuống. Thơ Hoàng Cầm. Quỳnh Như và Hoàng Kim ngâm.
This famous poem depicts the early days of the First Indochina War.

Buồn Trong Kỷ Niệm / Sad Memories
Buồn Trong Kỷ Niệm. Thơ Nhất Tuấn. Giọng ngâm Bạch Hạc.
Sad Memories, as interpreted by an artist of the younger generation.

Cảm Xúc / To My Sister
Cảm Xúc. Thơ Hồ Dzếnh. Hoàng Oanh ngâm
The hard life of a Vietnamese woman.

Chính Khí Việt / Spirit of the Vietnamese
Chính Khí Việt . Tho+ Lỷ Đông A. Lệ Ba ngâm.
A nationalist manifesto, written from exile.

Chiều / Evening
Chiều. Thơ Xuân Diệu. Hồng Vân ngâm.
Feelings of nostalgia.

Chùa Hương/ A Pilgrimage to the Huong Pagoda
Chùa Hương. Thơ Nguyễn Nhược Pháp. Hoàng Oanh và Hồ Điệp ngâm.
The diary of a young girl of old Vietnam, as recorded by a 20th century poet.

Cô Hàng Xóm / The Girl Next Door
Cô Hàng Xóm. Thơ Nguyễn Bính. Hoàng Oanh ngâm
A poet's feelings of love for the girl next door.

Cố Nhân / To a Kindred Spirit
Cố Nhân. Thơ Hoàng Phong Linh. Hồ Điệp ngâm.
A poem to a kindred spirit.

Đàn Tôi / My Guitar 
Đàn Tôi. Thơ Nguyễn Bính. Hồng Vân ngâm.
Who will replace the broken strings of my guitar ?

Đàn Thu Tay Ngọc / Beautiful Fingers
Đàn Thu Tay Ngọc. Hồ Điệp ngâm.
The beautiful and delicate fingers of a musician.

Đây Thôn Vỹ Dạ / The Village of Vy Da
Đây Thôn Vỹ Dạ. Tho+ Hàn Mặc Tử. Tiếng ca Bảo Yến.
The village of Vy Da near Hue, as seen by a famous poet.

Đẹp Hậu Giang / The Beautiful Delta
Đẹp Hậu Giang. Thơ Kiên Giang. Hòang Oanh ngâm.
Excerpts from a poem which celebrates life in the Mekong River Delta.

Đôi Mắt Người Sơn Tây / To A Girl from Sontay
Đôi Mắt Người Sơn Tây. Thơ Quang Dũng. Hoàng Oanh ngâm
A nostalgic poem, written in the midst of war.

Động Hoa Vàng / The Yellow Flowers Grotto
Động Hoa Vàng. Thơ Phạm Thiên Thư. Hoàng Oanh ngâm.
Excerpts from "The Yellow Flowers Grotto", a romantic epic authored by a poet who also happens to be a Buddhist monk.

Giây Phút Chạnh Lòng / A Brief Moment of Sadness
Giây Phút Chạnh Lòng. Thơ Thế Lữ. Hồng Vân và Bảo Cường ngâm.
When two lovers parted ...

Giục Giã / Let Us Hurry
Giục Giã. Thơ Xuân Diệu. Hồ Điệp ngâm.
Let us hurry, in matters of love.

Gửi Người Dưới Mộ / Cold in the Earth
Gửi Người Dưới Mộ. Thơ Đinh Hùng. Tô Kiều Ngân ngâm.
To a beautiful lady who lies "cold in the earth". A powerfully macabre poem.

Hai Sắc Hoa Ti-Gôn / Flowers of Yesteryear and Today
Hai Sắc Hoa Ti-Gôn. Thơ T. T. Kh. Hoàng Oanh ngâm.
A famous love poem, written by an anonymous poetess.

Lá Thư Ngày Trước / A Letter From the Past
Lá Thư Ngày Trước. Thơ Vũ Hoàng Chương. Nguyễn Thanh ngâm.
Upon reading an old love letter.

Lời Kỹ Nữ / From a Courtesan
Lời Kỹ Nữ. Thơ Xuân Diệu. Hồng Vân ngâm.
A courtesan's expressions of love.

Một Mùa Đông / Winter
Một Mùa Đông. Thơ Lưu Trọng Lư. Quang Minh ngâm.
A winter's tale.

Một Tiếng Em / The Sound of Your Name
Một Tiếng Em. Thơ Đinh Hùng. Hồng Vân và Đoàn Yên Linh ngâm.
Regrets for a lost love.

Ngập Ngừng / Unrequited Love
Ngập Ngừng. Thơ Hồ Dzếnh. Hoàng Long ngâm.
The pleasures of unrequited love.

Nguyệt Cầm / Music and Moonlight
Nguyệt Cầm. Thơ Xuân Diệu. Khánh Hà S. J. ngâm.
Upon listening to music under moonlight.

Những Nẻo Đường Hà Nội / The City of My Youth
Những Nẻo Đường Hà Nội. Thơ Tạ Tỵ. Giao duyên với bài ca "Giấc Mơ Hồi Hương". Tiếng hát Thái Thanh. Giọng ngâm Nguyễn Thanh.
A poet's longings for the city of his youth.

Ông Đồ Già / The Old Scholar
Ông Đồ Già. Thơ Vũ Đình Liên. Hoàng Oanh ngâm.
Mais où sont les neiges d'antan ? Where are the snows of Yesteryear ?

Thi Nhân Không Tuổi / The Ageless Poet
Thi Nhân Không Tuổi. Thơ Bàng Bá Lân. Hồ Điệp ngâm.
A poet is ever young.

Tiễn Em / Saying Goodbye
Tiễn Em. Thơ Cung Trầm Tưởng. Hoàng Oanh ngâm.
Saying goodbye to a loved one.

Tình Điên / The Pains of Love
Tình Điên. Thơ Lưu Trọng Lư. Hoàng Thư ngâm.
The pleasures and pains of love.

Tình Quê / A Pastorale
Tình Quê. Tho+ Hàn Mặc Tử. Hồng Vân ngâm.
A melodious pastorale.

Tình Quê Tình Nước / Love of Village, Love of Country
Tình Quê. Tình Nước. Thơ Kiên Giang. Hoàng Oanh ngâm.
The South Vietnamese peasant's attachment to his village.

Tống Biệt Hành / Ode on a Departure
Tống Biệt Hành. Thơ Thâm Tâm. Giọng ngâm Hoàng Hương Trang.
A poet's parting words to his family, on the eve of a momentous departure.

Tràng Giang / On The River 
Tràng Giang. Thơ Huy Cận. Hồng Vân ngâm.
A poet's view of the Huong River in Hue.

Trăng Vàng Tra(ng Ngọc / Precious is the Moon
Trăng Vàng Trăng Ngọc. Thơ Hàn Mạc Tử. Hồng Vân ngâm.
Who would like to buy the Moon from a poet ?

Trưng Nữ Vương / The Trung Sisters
Trưng Nữ Vương. Thơ Ngân Giang Nữ Sĩ. Giọng ngâm Lệ Ba.
A poetess' portrait of a famous heroine.

Tụng Kinh Kha / To a Fallen Hero
Tụng Kinh Kha. Thơ Vũ Hoàng Chương. Lệ Ba ngâm.
A poet's tribute to a fallen hero.

Tương Tư / Love
Tương Tư. Tho+ Nguyên Sa. Hồng Vân ngâm.
Thinking of a romantic love.

Vạn Lý Tình / To a Distant Friend
Vạn Lý Tình. Thơ Huy Cận. Giọng ngâm Hồ Điệp.
A poet's longings for a far-away friend.

Vườn Dừa / The Coconut Garden
Vườn Dừa. Thơ Bàng Bá Lân. Hoàng Oanh ngâm.
Vignettes of life in the Mekong River Delta.

  to the Main Poetry page |  To the Classical Poetry section |

Home Page | Scenery | Monuments | People | Arts | History | Midi |