Περὶ τῶν ἐργαλείων πρὸς τὸ ἐνεργητικῶς διδάσκειν τε καὶ μανθάνειν τὴν ἑλληνικὴν γλῶτταν.

Post Reply
Rogelio Toledo Martin
Posts: 11
Joined: September 29th, 2015, 1:04 pm

Περὶ τῶν ἐργαλείων πρὸς τὸ ἐνεργητικῶς διδάσκειν τε καὶ μανθάνειν τὴν ἑλληνικὴν γλῶτταν.

Post by Rogelio Toledo Martin » April 6th, 2019, 7:02 am

Dear friends and colleagues,

I wanted to share with you a small talk I gave in Ancient Greek about some methods to learn Ancient Greek in a more dynamic way.

I hope you like it!


https://www.youtube.com/watch?v=xY1uc5XKTb8&t=997s
1 xPost Reply

Return to “Teaching Methods”