οἵτινες in Gal 2:4

Forum rules
Please quote the Greek text you are discussing directly in your post if it is reasonably short - do not ask people to look it up. This is not a beginner's forum, competence in Greek is assumed.
Post Reply
Gregory Hartzler-Miller
Posts: 72
Joined: May 23rd, 2015, 10:09 pm

οἵτινες in Gal 2:4

Post by Gregory Hartzler-Miller »

Re: "οἵτινες" in Gal 2:4
διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν·

Cf Gal 1:7
εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς

In Gal 2:4, why not two words: "οἱ τινές"?
Stephen Carlson
Posts: 3094
Joined: May 11th, 2011, 10:51 am
Location: Melbourne
Contact:

Re: οἵτινες in Gal 2:4

Post by Stephen Carlson »

Gregory Hartzler-Miller wrote: May 14th, 2021, 4:06 am In Gal 2:4, why not two words: "οἱ τινές"?
What do you think οἱ τινές is supposed to mean?
Stephen C. Carlson, Ph.D.
Melbourne, Australia
Gregory Hartzler-Miller
Posts: 72
Joined: May 23rd, 2015, 10:09 pm

Re: οἵτινες in Gal 2:4

Post by Gregory Hartzler-Miller »

Stephen Carlson wrote: May 14th, 2021, 6:49 am
Gregory Hartzler-Miller wrote: May 14th, 2021, 4:06 am In Gal 2:4, why not two words: "οἱ τινές"?
What do you think οἱ τινές is supposed to mean?
...οἱ τινές παρεισῆλθον

the certain ones who came...

Cf. Gal 2:12, πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου
Last edited by Gregory Hartzler-Miller on May 14th, 2021, 8:45 am, edited 1 time in total.
Stephen Carlson
Posts: 3094
Joined: May 11th, 2011, 10:51 am
Location: Melbourne
Contact:

Re: οἵτινες in Gal 2:4

Post by Stephen Carlson »

I don’t think “the certain ones” makes any sense as it’s trying to be both definite and indefinite at the same time. On the other hand, οἵτινες is a common relative pronoun. Why reject the obvious meaning?
Stephen C. Carlson, Ph.D.
Melbourne, Australia
Barry Hofstetter
Posts: 2018
Joined: May 6th, 2011, 1:48 pm

Re: οἵτινες in Gal 2:4

Post by Barry Hofstetter »

③ Quite oft. ὅστις takes the place of the simple rel. ὅς, ἥ, ὅ; this occurs occasionally in ancient Gk. usage (s. Hdt. 4, 8, 1 al.; Thu. 6, 3, 1; Demosth. 38, 6; 17; Kühner-G. II 399f; Schwyzer II 643 lit.), but more freq. in later Gk.
Arndt, W., Danker, F. W., Bauer, W., & Gingrich, F. W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature (3rd ed., p. 730). Chicago: University of Chicago Press.
N.E. Barry Hofstetter
Instructor of Latin
Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.
Jason Hare
Posts: 751
Joined: June 2nd, 2011, 5:28 pm
Location: Tel Aviv, Israel
Contact:

Re: οἵτινες in Gal 2:4

Post by Jason Hare »

What's being said is that οἵτινες is the plural of ὅστις. It is not a combination of the article (οἱ) and the indefinite pronoun (τινες). The article is definite, the indefinite pronoun is (well) indefinite. They do not go together.

οἵτινες = "who, whoever, anyone"
τινες = "certain ones, some people"
Jason A. Hare
Tel Aviv, Israel
Gregory Hartzler-Miller
Posts: 72
Joined: May 23rd, 2015, 10:09 pm

Re: οἵτινες in Gal 2:4

Post by Gregory Hartzler-Miller »

Thanks.
Post Reply

Return to “New Testament”