κατέχω ("repair") in LXX 2 Esdras 13:4-32 (Nehemiah 3)

Forum rules
Please quote the Greek text you are discussing directly in your post if it is reasonably short - do not ask people to look it up. This is not a beginner's forum, competence in Greek is assumed.
Ken M. Penner
Posts: 823
Joined: May 12th, 2011, 7:50 am
Location: Antigonish, NS, Canada
Contact:

Re: κατέχω ("repair") in LXX 2 Esdras 13:4-32 (Nehemiah 3)

Post by Ken M. Penner » May 17th, 2020, 5:35 pm

Stephen Nelson wrote:
May 17th, 2020, 4:16 pm
Was there a typo in that citation by chance?
Yes! Mea culpa! 3 Kgdms 2:28.
0 x


Ken M. Penner
St. Francis Xavier University

Stephen Nelson
Posts: 77
Joined: April 28th, 2019, 1:51 pm
Contact:

Re: κατέχω ("repair") in LXX 2 Esdras 13:4-32 (Nehemiah 3)

Post by Stephen Nelson » May 17th, 2020, 5:54 pm

Ken M. Penner wrote:
May 17th, 2020, 5:35 pm
Yes! Mea culpa! 3 Kgdms 2:28.
There we go! Thanks!

3 Kingdoms (1 Kings) 2:28 -

NASB:
Now the news came to Joab, for Joab had followed Adonijah, although he had not followed Absalom.
And Joab fled to the tent of the LORD and took hold of the horns of the altar.
LXX:
καὶ ἡ ἀκοὴ ἦλθεν ἕως Ιωαβ τοῦ υἱοῦ Σαρουιας, ὅτι Ιωαβ ἦν κεκλικὼς ὀπίσω Αδωνιου, καὶ ὀπίσω Σαλωμων οὐκ ἔκλινεν.
καὶ ἔφυγεν Ιωαβ εἰς τὸ σκήνωμα τοῦ κυρίου καὶ κατέσχεν τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου.
NETS:
And the news came to Ioab the son of Sarouia - for Ioab had inclined after Adonias and did not incline after Salomon -
and Ioab fled to the covert of the Lord and grasped the horns of the altar.
0 x

Stephen Nelson
Posts: 77
Joined: April 28th, 2019, 1:51 pm
Contact:

Re: κατέχω ("repair") in LXX 2 Esdras 13:4-32 (Nehemiah 3)

Post by Stephen Nelson » May 17th, 2020, 7:57 pm

Ken M. Penner wrote:
May 17th, 2020, 3:49 pm
FWIW, the usual Hebrew root translated as a form of κατέχω is אחז, which has a silent first radical, and the other two radicals appear (in that order) in חָזַק. So I'm thinking we should consider visual and phonetic mistakes on the part of the translator (or copyist).
Would you draw that conclusion for 4 Kingdoms 12:8-15, where the translator has "κραταιόω - ἐνισχύω - κατέχω"?

Why do you suppose he only used κατέχω in verse 13a?
0 x

Ken M. Penner
Posts: 823
Joined: May 12th, 2011, 7:50 am
Location: Antigonish, NS, Canada
Contact:

Re: κατέχω ("repair") in LXX 2 Esdras 13:4-32 (Nehemiah 3)

Post by Ken M. Penner » May 20th, 2020, 11:11 am

Stephen Nelson wrote:
May 17th, 2020, 7:57 pm
Ken M. Penner wrote:
May 17th, 2020, 3:49 pm
FWIW, the usual Hebrew root translated as a form of κατέχω is אחז, which has a silent first radical, and the other two radicals appear (in that order) in חָזַק. So I'm thinking we should consider visual and phonetic mistakes on the part of the translator (or copyist).
Would you draw that conclusion for 4 Kingdoms 12:8-15, where the translator has "κραταιόω - ἐνισχύω - κατέχω"?

Why do you suppose he only used κατέχω in verse 13a?
Yes, I would draw the conclusion that "we should consider visual and phonetic mistakes". ;)
But I'm puzzled about the inconsistency. FWIW, I could find nothing in the secondary literature or the Septuaginta Deutsch commentary.
1 x
Ken M. Penner
St. Francis Xavier University

Jonathan Robie
Posts: 3744
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: κατέχω ("repair") in LXX 2 Esdras 13:4-32 (Nehemiah 3)

Post by Jonathan Robie » May 20th, 2020, 2:39 pm

FWIW, here is Hatch & Redpath's entry on κατέχειν, which shows which Hebrew words it translates for various meanings. Because of the way attachments work here, I will do this in two messages.

HatchRedpathκατέχειν.png
HatchRedpathκατέχειν.png (234.19 KiB) Viewed 303 times
1 x
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/

Jonathan Robie
Posts: 3744
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: κατέχω ("repair") in LXX 2 Esdras 13:4-32 (Nehemiah 3)

Post by Jonathan Robie » May 20th, 2020, 2:40 pm

HatchRedpathκατέχειν2.png
HatchRedpathκατέχειν2.png (348.13 KiB) Viewed 302 times
1 x
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/

Post Reply

Return to “Septuagint and Pseudepigrapha”