ζωγρῶν in Luke 5:10

Greek texts such as the New Testament, The Greek Old Testament (Septuagint/LXX), Patristic Greek texts, Papyri, and other Greek writings of the New Testament era. Discussion must focus on the Greek text, not on modern language translations, theological controversies, or textual criticism.
Forum rules
Please quote the Greek text you are discussing directly in your post if it is reasonably short - do not ask people to look it up. This is not a beginner's forum, competence in Greek is assumed.
Post Reply
Jedothek
Posts: 1
Joined: May 26th, 2019, 2:00 pm

ζωγρῶν in Luke 5:10

Post by Jedothek »

I just noticed something in Luke, and since I am sure that I am not the first to have noticed it , I would be interested in any comment someone might care to make . In my opinion, in Luke 5:10, zogron is a pun, meaning both taking and reviving, the phrase thus meaning either, You will take people as one takes fish in a net; and , You will raise people from the dead (e.g., Acts 9:36-40).
Jason Hare
Posts: 749
Joined: June 2nd, 2011, 5:28 pm
Location: Tel Aviv, Israel
Contact:

Re: ζωγρῶν in Luke 5:10

Post by Jason Hare »

Jedothek wrote: May 26th, 2019, 2:05 pm I just noticed something in Luke, and since I am sure that I am not the first to have noticed it , I would be interested in any comment someone might care to make . In my opinion, in Luke 5:10, zogron is a pun, meaning both taking and reviving, the phrase thus meaning either, You will take people as one takes fish in a net; and , You will raise people from the dead (e.g., Acts 9:36-40).
Moderation note: Please give us your full first and last name so that we can change your name on the forum to comply with B-Greek policy.

It's a great idea to post the Greek text that you're asking about (and to use Greek rather than English letters). In this case:

ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς· Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.

The word ζωγρῶν is a present participle of ζωγρέω, as a part of a periphrastic verbal expression (ἔσῃ ζωγρῶν "you will be capturing alive"). It's about catching the men, not bringing them to life. It doesn't seem to me that there is anything there to insinuate what you're proposing.
Jason A. Hare
Tel Aviv, Israel
Barry Hofstetter
Posts: 2016
Joined: May 6th, 2011, 1:48 pm

Re: ζωγρῶν in Luke 5:10

Post by Barry Hofstetter »

Jedothek wrote: May 26th, 2019, 2:05 pm I just noticed something in Luke, and since I am sure that I am not the first to have noticed it , I would be interested in any comment someone might care to make . In my opinion, in Luke 5:10, zogron is a pun, meaning both taking and reviving, the phrase thus meaning either, You will take people as one takes fish in a net; and , You will raise people from the dead (e.g., Acts 9:36-40).
Okay, I see where you might be getting this:
LSJ wrote:ζωγρέω, (ζωός, ἀγρέω) take, save alive, take captive instead of killing, ζώγρει, Ἀτρέος υἱέ, σὺ δʼ ἄξια δεξαι ἄποινα Il.6.46, cf. 10.378, Hdt.1.86, etc.; εἷλε .. καὶ ἐζώγρνσε Id.3.52; τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τινὰς δὲ καὶ ἐζώγρησαν Th.2.92; πλὴν ὅσον ἐκ τριῶν νεῶν οὓς ἐζώγρησαν Id.7.23; πλὴν μηδαμῇ μηδαμῶς ζωγροῦντας provided that they do not spare him alive, Pl.Lg.868c; opp. διαφθείρειν, ἀποκτεῖναι, Plb.3.84.10, LXXNu.31.18: metaph., ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν Ev.Luc.5.10; of ships, ἃς ἐζώγρησεν αὐτάνδρους Charito7.6:—Pass., Isoc.12.194, Hdt.1.66, 5.77.
II. restore to life and strength, revive, περὶ δὲ πνοιὴ Βορέαο ζώγρει ἐπιπνείουσα Il.5.698 (quoted by Aret.CA2.3); perh. activate, ἐπὶ φλογὶ ζωγρηθεῖσα χαλβάνη Nic.Th.51 (v.l. μοιρηθεῖσα), preserve alive, ζώγρει, δέσποτʼ ἄναξ, τὸν σὸν ναετῆρα Epigr.Gr.841.7 (Thrace, ii A.D.).
Liddell, H. G., Scott, R., Jones, H. S., & McKenzie, R. (1996). A Greek-English lexicon (p. 758). Oxford: Clarendon Press.

However, the context is one of drawing a metaphorical extension from real fishing, where people catch fish all the time, so I don't think that the second meaning listed in LSJ would be triggered for any of the original hearers or readers.

BDAG lists only the first meaning as current to the NT:
BDAG wrote:ζωγρέω (ζωός, ἀγρέω) fut. 2 pl. ζωγρήσετε Dt 20:16; aor. ἐζώγρησα LXX; pf. pass. ptc. ἐζωγρημένος (Hom. et al.; Kaibel 841, 7; LXX) capture alive (Suda: ζωγρεῖ· ζῶντας λαμβάνει. So as early as Hom.; also Hdt. 1, 86, 1; X., An. 4, 7, 22; Polyb. 3, 84, 10; Num 31:18; 2 Ch 25:12; Philo, Virt. 43; Jos., Bell. 2, 448, Ant. 9, 194; 20, 210; Tat. 18, 3) fig. ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν you will catch people i.e., win them for God’s kgdm. Lk 5:10 (on the metaphor of fishing cp. Aristaen., Ep. 2, 23 ἀντὶ ἰχθύων παρθένους ζ.). ἐζωγρημένοι ὑπʼ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα held captive by him (the devil) to perform his (the devil’s; s. B-D-F §291, 6; Rob. 707; on the thought cp. Vi. Aesopi W 106 P. εἱμαρμένη ἐζώγρησεν fate caught [me] to destroy [Aesop]) will 2 Ti 2:26 (differently LBunn, ET 41, 1930, 235–37).—DELG s.v. ζωάγρια. M-M. Spicq.
Arndt, W., Danker, F. W., Bauer, W., & Gingrich, F. W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature (3rd ed., pp. 429–430). Chicago: University of Chicago Press.
N.E. Barry Hofstetter
Instructor of Latin
Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.
Post Reply

Return to “Greek Texts”