'S í Bláth geal Na Sméar í

'S í Bláth geal Na Sméar í She's the Blackberry-flower

Sean Kelley reads and contributes this peom for us. Moran Taing, a Sheain! This poetry is Filíocht Na nDaoine Folk Poetry.

'S í Bláth geal Na Sméar í

'S í Bláth geal Na Sméar í
's í bláth deas na sú craobh í,
's í planda b'fhearr méin mhaith
le hamharc do shúl;
's í mo chuisle, 's í mo rún í,
's í bláth na n-úll gcumhra í,
is samhradh ins an fhuacht í
idir Nollaig is Cáisc.

She's the Blackberry-Flower

She's the blackberry-flower,
the fine raspberry-flower,
she's the plant of best breeding
your eyes could behold;
she's my darling and dear,
my fresh apple-tree flower,
she is Summer in the cold
between Christmas and Easter.

To the Gaelic homepage