Bunléitheoireacht Ghalach le Mícheál Rhodes

Bhunléitheoireacht Ghalach a Dó Dheug le Mícheál Rhodes

For this reading, I have given an Old Irish poem, "I and White Pangur", (often called "The Scholar and his Cat") with a Modern Irish translation. This poem was written in the early ninth century and is found in a manuscript belonging to the St. Paul monastery in Unterdrausberg, Carinthia, southern Austria. The meter of the poem is called "deibidhe" in which there are seven syllables in each line with the stressed final syllable in b rhyming with the stressed final syllable of a, and the unstressed final syllable in d rhyming with the stressed final syllable in c. There is frequent use of alliteration. The modern Irish translation does not preserve the meter. I have included a modern Irish vocabulary, but no Old Irish vocabulary. The similarities between Old and Modern Irish will be evident, although this is obscured somewhat by the spelling conventions of Old Irish--for example aspiration is indicated only for c -> ch, s -> s (with dot over it, which I have rendered sh in the text), and t ->. Other aspirated consonants are not indicated--for example in line 4 mu menma is Modern Irish mo mhenma. In the Modern Irish translation I have tried to retain the same words used in the Old Irish version when that word was still in use. The meant using words that are designated Lit. (for literary) for those words that are no longer used in the spoken language, but can still be found in literature. I hope this gives you a taste of some of the riches in literature that can be found in Old Irish. Mícheál

Messe ocus Pangur Bán

Messe ocus Pangur bán,
cechtar nathar fria shaindán:
bíth a menmasam fri seilgg,
mu menma céin im shaincheirdd.

Caraimse fos, ferr cach clú
oc mu lebrán, léir ingnu;
ní foirmtech frimm Pangur bán:
caraid cesin a maccdán.

Ó ru biam, scél cen scís,
innar tegdais, ar n-óendís,
táithiunn, díchríchide clius,
ní fris tarddam ar n-áthius.

Gnáth, húaraib, ar gressaib gal
glenaid luch inna línsam;
os mé, du-fuit im lín chéin
dliged ndoraid cu ndronchéill.

Fúachaidsem fri frega fál
a rosc, a nglése comlán;
fúachimm chéin fri fégi fis
mu rosc réil, cesu imdis.

Fáelidsem cu ndéne dul
hi nglen luch inna gérchrub;
hi tucu cheist ndoraid ndil
os mé chene am fáelid.

Cia beimmi a-min nach ré
ní derban cách a chéle:
maith la cechtar nár a dán;
subaigthius a óenurán.

Hé fesin as choimsid dáu
in muid du-ngní cach óenláu;
du thabairt doraid du glé
for mu mud céin am messe.

Mise agus Pangur Bán

Mise agus Pangur bán,
ceachtar againn lena shan-dhán:
bíonn a mheanma-san le seilg,
mo mheanma féin i mo shain-cheird.

Caraimse fos, fearr gach clú
ag mo leabhrán, ag tuiscint go dícheallach;
níl sé formadach liom, Pangur bán:
carann sé féin a mhac-dhán.

Nuair a bhímid, scéal gan scís,
inár teach, sinn araon go haonarach,
tá cluiche éigríochta againn,
rud a dtugaimid ár mbeartaíocht dó.

De ghnáth, ar uairantaibh, tar éis greasaibh galacha
gleanann luch ina líon-san;
agus mé, titeann i mo líon féin
dlí doraidh is deacair a thuiscint.

Greamaíonn sé i bhfraigh fáil
a rosc geal comhlán;
greamaím féin i bhféighe an fheasa
mo rosc réil, cé go bhfuil sé an-lag.

Tá áthas air a dhul go tapa
nuair a ghleanann luch ina chrúb ghéar;
nuair a thugaim ceist dhoraidh dhil
tá áthas ormsa féin.

Cé go mbeimis go deimhin ar uaireantaibh
ní bhodhraímid a chéile:
is maith le ceachtar a dhán;
subhaigh gach aon fúthu.

Is é féin máistir dó
na hoibre a dheineann sé gach aon lá;
a thabhairt doraidh do shoiléireacht
is í m obair féin.

Vocabulary

 • a (asp.) - his
 • a (ecl.) - their
 • a (h- before vowels) her
 • a (asp.) who, which (direct relative)
 • a (ecl.) who, which (indirect relative)
 • a (vocative particle) O
 • a (asp. before vn) to
 • ag - at; tá sé ag an fear - the man has it.
 • againn = ag + sinn - at us
 • agus - and
 • air = ar + sé - on him
 • an (definite article) - the
 • an-lag (a) very weak
 • aon - one, any; a, an
 • aonarach (a) single, solitary, lone
 • ar - on
 • ár (ecl.) our
 • araon (adv) both
 • áthas (m) joy, gladness
 • bán (a) white
 • beartaíocht (f) ingenuity
 • beimis (conditional) we were
 • bímid (pres. habitual) we are
 • bíonn (pres. habitual) is
 • bodhraigh - to bother, annoy
 • car - to love
 • cé go - although
 • ceachtar - either, one of two, each
 • céile - a chéile - each other
 • ceist (f) question; problem
 • clú (m) reputation, honor, renown
 • cluiche (m) game
 • comhlán (a) complete, perfect
 • crúb (f) claw
 • dán (m) poem; (Lit.) craft, calling
 • de - of, from
 • deacair (a) hard, difficult
 • deimhin - go deimhin - indeed, certainly
 • dein - to make
 • dícheallach (a) diligent
 • dil (a) dear, beloved
 • dlí (m) law
 • do - to
 • dó = do + sé - to him
 • doraidh (a) (Lit.) difficult
 • doraidh (f) (Lit.) difficulty
 • dul (vn) to go
 • é - him
 • éigríochta (a) endless, infinite
 • fál (m) hedge, fence (also wall)
 • fearr (comparative of maith) better; best
 • feasa (gen. of fios)
 • féighe (f) (Lit.) keeness, sharpness
 • féin - self
 • fios (m) knowledge
 • formadach (a) envious
 • fos (m) (Lit.) state of rest, resting
 • fraigh (f) wall
 • fuil (dependent pres. of tá)
 • fúthu = faoi + siad
 • gach (a) every
 • galach (a) valorous
 • gan - without
 • geal (a) bright
 • géar (a) sharp
 • glean - to stick, adhere
 • gnáth (m) custom; de ghnáth - as a rule, usually
 • go - that
 • go - to
 • greamaigh - to attach, fix, fasten
 • greas (f) (Lit.) attack
 • i - in
 • í - her
 • ina - in his (asp.), in her (h- before vowels), in their (ecl.)
 • inár - in our
 • is (copula) is
 • is = agus
 • lá (m) day
 • le - with
 • leabhrán (m) (Lit.) (copy of) book
 • lena - with his, her, their
 • liom = le + mé - with me
 • líon (m) net
 • luch (f) mouse
 • mac-dhán - (Lit.) childish craft
 • máistir (m) master
 • maith (a) good
 • mé - me
 • meanma (f) mind, thought
 • mise - me (emphatic)
 • mo (asp.) my
 • m = mo
 • na (pl. def. article) the
 • ní (not)
 • níl - is not
 • nuair - when (with relative particle - a)
 • obair (f., gs. oibre) work
 • orm = ar mé
 • Pangur - cat's name
 • réil (a) (Lit.) clear, bright
 • rosc (m) eye
 • rud (m) thing
 • -sa (emphatic pronominal suffix)
 • sain- (san-) special, particular, specific
 • sain-cheird (f) special trade, occupation
 • -san (emphatic pronominal suffix)
 • san-dhán (m) special craft
 • scéal (m) story
 • scís (f) tiredness, fatigue, weariness
 • -se (emphatic pronominal suffix)
 • sé - he
 • seilg (f) hunt
 • sinn - we
 • soiléireacht (f) clarity
 • subhaigh - (Lit.) to rejoice
 • tá - is
 • tabhairt (vn) to give
 • tapa (a) quick, ready, active
 • tar éis
 • teach (m) house
 • tit - to fall
 • tug - to give
 • tuiscint (vn) to understand
 • uair (f) hour; time, occasion; ar uairantaibh - at times
 • To the Gaelic homepage