Bunléitheoireacht Ghalach le Mícheál Rhodes

[Top]

Bunléitheoireacht Ghalach 23 le Mícheál Rhodes

Mitterand faoi Amhras i bPlean Dúnmharaithe Lá, 25 Lúnasad 1994

Shéan Rialtas na Fraince inné do líomhain /o Jacques Verges gur cheadaigh an tUactarán Mitterand plean lena mhar/u.(1) Tá an tUas Verges, an dlíodóir is aitheanta sa Fhrainc, ag cosaint 'Carlos' an fear a mhaítear bheith ar an sceimhlitheoir is mó sa domhan.

Dúirt an tUas Verges go bhfuil ráiteas faighte aige (2) ó iarcheannasaí de Sheribhís Rúnda na Fraince ag maíomh gur cheadaigh an tUachtarán Mitterand do phlean na seirbhíse rúnda lena mharú.

Níor maraíodh /e (3) nó ní thiocfadh leis an tseirbhís rúnda an plean a chur i gcrích cionn is go raibh eagla orthu go sceithfeadh duine éigin eolas leis an phreas faoina pháirt (4) sa ghnó.

Notaí Gramadúla

(1) lena mharú - "with his killing" i.e. "to kill him"

(2) "that a statement was received at him" i.e. "that he had received a statement"

(3) níor maraíodh é - "he was not killed" (past autonomous form of "maraigh")

(4) faoina pháirt - "concerning his part"

Foclóirín (Vocabulary)

faoi amhras - under suspicion
plean (m) plan
dúnmharú (m) murder
séan - to deny
rialtas (m) government
líomhain (f) allegation
ceadaigh - to permit, allow, sanction
uas (a) noble
dlíodóir (m) lawyer
is aitheant (a) the most well known
cosaint (vn) to protect, defend
maígh - to state, declare, claim
sceimhlitheoir (m) terrorist
is mó (a) greatest
domhan (m) world
ráiteas (m) statement
faighte - received
iar-cheannasaí (m) the former commander
Seirbhís Rúnda - Secret Service
maíomh (vn. of maígh) to state, declare, claim
tagann le - to be able tiocfadh le - it would be possible
cur i gcrích - to complete, accomplish
cionn is go - because
tá eagla orthu - they are afraid
sceith - to spew, vomit; give away, divulge
preas (m) press
páirt (f) part
gnó (m) business, affair

To the Gaelic homepage