Nuadh Bunléitheoireacht Ghalach le Mícheál Rhodes

Nuadh Bunléitheoireacht Ghalach le Mìcheal Rhodes

* a h-Aon

* a Dó

* a Trí

* a Ceithre

* a Cóig

* a Sia

* a Seacht

* a hOcht

* a Naoi

* a Deich

* a hAon Deug

* a Dhá Deug

* a Trí Deug

* a Ceithre Deug

* a Cóig Deug

* a Sia Deug

* a Seacht Deug

* a hOcht Deug

* 22

* 23

* 24

To the Gaelic homepage