Bunléitheoireacht Ghalach le Mícheál Rhodes

[Top]

Bunléitheoireacht Ghalach 24 le Mícheál Rhodes

Comhairleoirí ag Crochadh Sráidainm Gaeilge Lá, 25 Lúnasa 1994

Dé Luain na seachtaine seo, dhiúltaigh Coiste Roinn Sláinte an Imshaoil ar Chomhairle Bhéal Feirste glacadh le moltaí ó rialtas na Breataine i dtaobh reachtaíocht úr, an Draft Order Local Government (Miscellaneous Provisions) (Northern Ireland) Order.

De réir an Acta Úir, beidh cead ag daoine sráidainm Gaeilge a chrochadh a fhad is go bhfaigheann siad cead ón chomhairle logánta.

Creideann Sinn Féin nach bhfuil an reachtaíocht úr laidir go leor mar beidh Comhairle Chathrach Bhéal Feirste ábalta sráidainmneacha Gaeilge a chosc.

Arsa an Comhairleoir Máirtín Ó Muilleoir: "Is cuma leis an rialtas faoi ghearáin na nAontachtaithe ar an cheist seo mar tá beartaithe acu deireadh a chur leis an Acht a thugh Brian Faulkner isteach i 1949 le sráidainmneacha Gaeilge a chosc. Ach ní shásoidh an reachtaíocht Náisiúnaithe Bhéal Feirste mar tá víotó ar fad ag Aontachtaithe ar an Chomhairle. Ciallaíonn sé go mbeidh cosc ar shráidainmneacha Gaeilge i mBéal Feirste i dtólamh. Má tá an Rialtas ag iarraidh go mbeadh an ceart ag Náisiúaithe na Sé Chontae sráidainmneacha Gaeilge a chrochadh, beidh orthu an cead crosta seo a bhaint de na hAontachtaithe."

Madin D/e Máirt seo chugainn ag 11.00 i.n. ar Bhóthar Bhaile Andarsan, crochfaidh cúigear comhairleoir de chuid Shinn Féin sráidainm nua Gaeilge agus tabharfaidh siad dúshlán Chomhairle na Cathrach an dlí a chur orthu.

Foclóirín (Vocabulary)

Comhairleoir (m) advisor, counciler
crochadh (vn) to hang, erect
sráidainm (m) street name
diúltaigh - to deny, refuse
Coiste (m) committee
Roinn Sláinte an Imshaoil - Department of Environmental Health
comhairle (f) council
glacadh (vn) to take, undertake, accept
moladh (m., pl. moltaí) recommendation, proposal
rialtas (m) government
i dtaobh - about, concerning
reachtaíocht (f) legislation
úr (a) fresh; new
cead (m) permission
a fhad is go - as long as
logánta (a) local
mar - like, as, for
cathair (f., gen. cathrach) city
Béal Feirste - Belfast
ábalta (a) able
cosc (vn. of coisc) to prevent, prohibit
arsa - said
is cuma liom - it is all the same to me, I don't care
gearán (m) complaint; accusation
Aontachtaí (m., pl. -aithe) Unionist
beartaí (m., pl. -aithe) schemer, contriver
deireadh a chur le - to end something
acht (m) act, decree
thug sé isteach - he introduced
sásoidh (fut. of sásaigh - to satisfy, please)
Náisiúnaí (m., pl. -aithe ) Nationalist
víot/o (m) veto
ciallaig - to mean, signify
cosc (m) prevention, prohibition
i dtólamh - always
má - if
iarraidh (vn) to ask
crosta (a) difficult, troublesome
beidh orthu - they will be under the obligation
baint de - to take away from
i.n. = iarnóin - p.m.
cúigear - five (used with people)
de chuid Shinn Féin - of part of the Sinn Fein
dúshlán (m) challenge, defiance - dúshlán duine a thabhairt - to challenge someone
dlí a chur ar duine - to subject a person to the law

To the Gaelic homepage