Sean Bhunléitheoireacht Ghalach le Mícheál Rhodes

Sean Bhunléitheoireacht Ghalach le Mícheál Rhodes

* a h-Aon

* a Dó

* a Trí

* a Ceithre

* a Cóig

* a Sia

* a Seachd

* a h-Ochd

* a Naoi

* a Deich

* a h-Aon Deug

* a Dó Dheug

To the Gaelic homepage