Historical Monuments of VietNam

The Lady and The Pagoda.

baocham.jpg
Viện bảo tàng Chàm. Đà Nẵng.
The Museum of Cham Sculpture in Da Nang, Central Vietnam.

bachuasu.jpg
Đền Bà Chúa Xứ. Châu Đốc.
The Ba Chua Xu temple. Chau Doc, South Vietnam.

biarua.jpg
Bia tiến sĩ tại Văn Miếu. Hà Nội.
Stele-bearing turtles in the Van Mieu (Temple of Literature). Hanoi, North Vietnam.

bichdong.jpg
Cổng chùa Bích Động, Ninh Bình.
The gate of Bich Dong Pagoda in Ninh Binh, North Vietnam.

camthanh.jpg
Cửa vào Tử Cấm Thành tại Huế.
Entrance to the Forbidden City in Hue.

chhuong.jpg
Chùa Hương Tích. Hà Tây.
The Huong Tich Pagoda. Ha Tay province, North Vietnam.
A virtual visit to the Huong Pagoda complex.

chmotcot.jpg
Nam Thiên Nhất Trụ.
The One-Pillar Pagoda. Hanoi.

chuathay.jpg
Chùa Thày. Hà Tây.
The Thay Pagoda. Ha Tay province, North Vietnam.
A journal article on the Hà Tây area.

coloa.jpg
Cửa tam quan vào thành Cổ Loa.
An entrance to the Co Loa citadel near Hanoi.

cotrong.jpg
Cột trạm trổ rồng trong một cung điện tại Huế.
Dragon-carved columns in a palace corridor. Hue, Central Vietnam.

cuudinh.jpg
Chín Đỉnh.
The Nine Dynastic Urns in Hue.

dinhdltn.jpg
Dinh Thống Nhất (hay Độc Lập) tại Sài Gòn.
The Reunification (or Independence) Palace. Saigon.

fukien.jpg
Chùa Phúc Kiến. Hội An.
The Fukien Pagoda. Hoi An, Central Vietnam.

hanhlang.jpg
Hành lang phía trước Chính Điện Hậu cung. Văn Miếu, Hà Nội.
Front corridor of the Palace sanctuary in the Temple of Literature, Hanoi.

hiennhan.jpg
Cửa Hiền Nhân.
The Hien Nhan gate, leading to the center of the Old Citadel in Hue.

khaidinh.jpg
Lăng Khải Định.
Emperor Khai Dinh's mausoleum. Hue.

khuevan.jpg
Gác Khuê Văn tại Văn Miếu. Hà Nội.
The Khue Van Pavilion in the Temple of Literature. Hanoi

minhmang.jpg
Lăng Minh Mạng.
Emperor Minh Mang's mausoleum. Hue.

minhmang2.jpg
Một hình ảnh phía trong lăng Minh Mạng.
An inside view of Emperor Minh Mang's mausoleum.

myson.jpg
Tháp Chàm tại Mỹ Sơn, gần Đà Nẵng.
Cham towers in the village of My Son, near Da Nang.

ngocson.jpg
Đền Ngọc Sơn. Hà Nội.
The Ngoc Son Temple. Hanoi.

ngomon1.jpg
Của Ngọ Môn. Huế.
The Ngo Mon (Noon Gate) to the Citadel. Hue.

ngomon2.jpg
Ngọ Môn. Cửa vào Điện Thái Hòa.
Another view of the Noon Gate. Entrance to Thai Hoa Palace.

phduyen.jpg
Tháp Phước Duyên tại chùa Thiên Mụ.
The Phuoc Duyên tower in the Thien Mu pagoda complex. Hue.

phtrang.jpg
Tượng Phật trắng tại Nha Trang.
The White Buddha statue in Nha Trang, Central Vietnam.

tambao.jpg
Chùa Tam Bảo. Đà Nẵng.
The Tam Bao (Three Jewels) pagoda. Da Nang.

tayan.jpg
Chùa Tây An. Châu Đốc.
The Tay An pagoda in Chau DDoc. An Giang province, South Vietnam.

thaihoa1.jpg
Điện Thái Hòa. Huế.
The Thai Hoa (Supreme Peace) Palace in Hue.

thaihoa2.jpg
Phòng ngai vàng trong điện Thái Hòa.
Throne room inside Thai Hoa Palace.

thancong.jpg
Súng thần công.
Old cannons in Hue.

thanhnoi.jpg
Thành Nội tại Huế.
The Inner Citadel in Hue. Photo taken by Phong Nguyen in April 1997.

thapcham.jpg
Tháp Chàm tại Phan Rang.
Cham tower. Phan Rang, Central Vietnam.

thienmu.jpg
Chùa Thiên Mụ.
The Thien Mu Pagoda. Hue.

thienmu2.jpg
Chùa Thiên Mụ, nhìn từ sông Hương.
The Thien Mu Pagoda, as seen from the Perfume River.

thuyson.jpg
Tháp Thủy Sơn tại chùa Non Nước, Đà Nẵng.
The Thuy Son Tower in the Non Nuoc Pagoda, Da Nang.

toathanh.jpg
Tòa Thánh đạo Cao Đài. Tây Ninh.
The Holy Temple of the Cao Dai religion. Tay Ninh, South Vietnam.

vanmieu.jpg
Sân trong Văn Miếu. Hà Nội.
A courtyard in the Temple of Literature. Ha Noi.

vctd.jpg
Nhà Thờ Đức Bà. Sài Gòn.
The Notre Dame Basilica in Saigon.

vnghiem1.jpg
Cảnh chùa Vĩnh Nghiêm. Sài Gòn.
A view of the Vinh Nghiem Pagoda. Saigon.

vnghiem2.jpg
Mặt tiền chùa Vĩnh Nghiêm. Sài Gòn.
Front view of the Vinh Nghiem Pagoda. Saigon.
A discussion of Ancient and Modern Architectures in Vietnam. Monuments of Southeast Asia. A collection of 100 slides. From The Netherlands.
History of the Cham Shrine in Phan Rang, Central Vietnam. By J. Coomer, an Australian veteran. La Ville Impériale de Hue : son histoire, sa musique, ses édifices et son avenir.

Home Page | Scenery | People | Art | History | Midi | Poetry |