Valid HTML 4.0!

Steel Panthers

English VersionIn English
Versión CastellanaEn Castellano
Pàgina d'en Sinner from the Prairy

Inici
Què hi ha en un nom
o el perquè de Sinner from the Prairy
Sons de la "Pradera"
La música de la meva vida
Videoconferència
Comuniquem-nos!
Links i Cercador
La nova Pàgina d'en Sinner i el Cercador Google.
Steel Panthers
Linux en acció
Truquillos i Captures de Pantalla.
e-mail
Vols explicar-me alguna cosa?
Clau PGP
La meva clau pública.
Pàgina Principal de Steel Panthers
Steel Panthers Webring
[ Uneix-te | Seu Central | Aleatòri | << Ant. | Seg. >> ]
SP:WaW Resource WebRing
Anterior - Següent - Aleatori
Qualifica aquesta web

SPWaW i GNU/Linux!

Introducció

Per què me complico la vida? Per què no puc jugar al SPWaW a Windows? Bé, jo no tinc Windows al meu ordinador! Aquesta és una rao prou bona, veritat? Però... aquest és un joc per Windows, no és veritat? Sí. Llavors... Com ho fas? GNU/Linux (altrament conegut com Linux) és el meu Sistema Operatiu, es obert, lliure, potent, segur, lliure de virus i de Pantalles Blaves. I és tan potent que realment és possible de jugar jocs de Windows a GNU/Linux. Potser no a tots els jocs (de moment). Però Steel Panthers: World at War i les seves utilitats funcionen prou bé. Tant bé que no necessito pas Windows per a res.

(Amunt)

Troba WINE

Escenari. Utilitzes GNU/Linux (o tens la intenció de fer anar GNU/Linux) i de totes totes, has de jugar a SPWaW. Igual que jo. Primer de tot, aconsegueix una distribució recent de GNU/Linux. Distribucions recents són (a Maig de 2003) Red Hat Linux 9, SuSE 8.x, Debian 3.0 "Woody" o Mandrake Linux 9.x (la meva distribució), i estan molt avançades, en termes de software que s'inclou. Llavors, hem de instal·lar WINE pel nostre GNU/Linux. Moltes de les distribucions GNU/Linux ja inclouen WINE, el conjunt de llibreries que et permetran d'utilitzar programes Windows al teu GNU/Linux. El primer lloc on buscar WINE és al teu CD de GNU/Linux. Potser no és la darrera versió de WINE. Però és ben possible que funcioni. Utilitza, per començar, aquesta versió de WINE: configura-la i prova-la. Si funciona pel teu SPWaW, enhorabona, ja has acabat.

Si no funciona, bé, s'ha de trobar una versió més recent. Jo utilitzo ara mateix el paquet wine-cvs-unstripped-063001-1.i386.rpm de Dataparty's Wine Daily Builds. Hi ha moltes webs des d'on pots baixar-te WINE.

WINE evoluciona dia a dia: no és perfecte, de moment. Així que hi ha moltes versions disponibles, anomenades "releases". Jo sé (perque les he probat) que les següents releases funcionen correctament amb SPWaW:
 • Wine release 20010510
 • Wine release 20010629
 • Wine release 20010418 de Linux Easy
 • Wine release 20010623 de DataParty
 • Wine release 20010629 de DataParty
 • Wine release 20010702

Fas anar Debian? Kuantiko, un amic meu, que fa anar Debian des de fa molt temps, i que també és un bon Wargamer (i que espero veure proximament a l'apartat d'Èxits) me va explicar un petit secret per tal de tenir la release de WINE més actualitzada al teu ordinador. El que has de fer, és afegir al teu arxiu /etc/apt/sources.list, la següent línia:

deb http://people.debian.org/~andreas/debian wine main

Llavors, només has de fer el ja clàssic:

apt-get update && apt-get install wine

Si fas anar Debian i això no te funciona, si us plau, fes-m'ho saber , per corregir aquesta pàgina.

Per més detalls sobre la manera d'obtenir WINE, mira't aquest enllaç.

(Amunt)

Instal·la i Configura WINE

Instal·lacio

Primer de tot, desinstal·la qualsevol release de WINE anterior que puguis tenir al teu ordinador. Fes-ho de la teva forma preferida (a la línia de comanament amb "rpm --erase wine" o a l'entorn grafic amb Kpackage, gnorpm o qualsevol altre). Després, instal·la el paquet WINE (en format RPM o DEB, depenent del teu sistema).

Problemes?
Si obtens un missatge que diu alguna cosa com "dependency problem with libraries libXtend10.so", apunta't el nom de la llibreria (libXtend10.so en aquest exemple), ves a RPMFIND i escriu aquest nom a la capsa de cerca i apreta intro. Obtindràs una llista de RPMs que proporcionen aqueixa llibreria. Busca aquest paquet als teus CDs de GNU/Linux (o te baixes el que es correspongui amb la teva distribució -RedHat, Mandrake, SuSE...- des de RPMFIND si no pots trobarla al teu CD) i instal·la aquest paquet. Llavors, torna a probar d'instal·lar WINE. Fes el mateix amb cada problema de llibreries que et trobis.

Des de Debian, si instal·les el wine amb el apt-get , no tindràs aquest problema, ja que apt-get t'instal·larà tot el que necessitis. Amb una Red Hat, també pots intal·lar-te el apt-get per no tenir aquests problemes. Amb una Mandrake, tens de sèrie el urpmi, que funciona com el apt-get... o pots instal·lar-te també el apt-get per Mandrake

Configuració

Ara que tenim el WINE instal·lat, toca congifurar-lo. La configuració de WINE es fa mitjançant l'arxiu /etc/wine/config. Com a usuari root, edita aquest arxiu amb el teu editor preferit (vi, emacs, kedit, gnotepad, kword, joe ...). Aquest arxiu que obriràs es l'arxiu de configuració per defecte del WINE. És quasi segur que necessitaras canviar alguna cosa per conseguir que el WINE funcioni.

Veràs que té varies parts. La primera, tracta de la definició de les "Unitats de Disc de Windows", que s'anomenen Drives en anglès, (A: B: C: D: ...). Per exemple, l'arxiu per defecte conté això:

[Drive A]
"Path" = "/mnt/fd0"
"Type" = "floppy"
"Label" = "Floppy"
"Serial" = "87654321"
"Device" = "/dev/fd0"

[Drive C]
"Path" = "/c"
"Type" = "hd"
"Label" = "MS-DOS"
"Filesystem" = "win95"

[Drive D]
"Path" = "/cdrom"
"Type" = "cdrom"
"Label" = "CD-Rom"
"Filesystem" = "win95"
"Device" = "/dev/cdrom"

[Drive E]
"Path" = "/tmp"
"Type" = "hd"
"Label" = "Tmp Drive"
"Filesystem" = "win95"

[Drive F]
"Path" = "${HOME}"
"Type" = "network"
"Label" = "Home"
"Filesystem" = "win95"

Drive A. Al meu sistema, jo tinc la disquetera /dev/fd0, montada al directori /mnt/floppy. Així, donç, vaig tenir que canviar la definició del Path per la unitat A: . Canvia el teu arxiu per a que reflexi la situació del teu sistema.

Drive D. De la mateixa manera, la lectora de CDs que vull utilitzar amb WINE és /dev/cdrom2 i es munta a /mnt/cdrom2 . Canvia el teu arxiu per a que reflexi la situació del teu sistema.

Drive E. Jo volia que el directori temporal (Temp) apuntessi al directòri temporal del meu usuari, amb lo que ho vaig canviar per que apuntessi a /home/sinner/tmp .

Drive C. Jo volia que la unitat C estiguessi al directori "home" del meu usuari, així que ho vaig canviar per que apunti a /home/sinner/unit-c/, un directori que he creat com el meu usuari (sinner), no pas com a root.

La seguent part, mostra la informació relativa al "Path" pel sistema "Windows" que estem "emulant" mitjançant WINE per tal de convencer als programes de que realment estan en un ordinador que utilitza Windows.

[wine]
"Windows" = "c:\\windows"
"System" = "c:\\windows\\system"
"Temp" = "e:\\"
"Path" = "c:\\windows;c:\\windows\\system;e:\\;e:\\test;f:\\"
"Profile" = "c:\\windows\\Profiles\\Administrator"
"GraphicsDriver" = "x11drv"
; Wine doesn't pass directory symlinks to Windows programs by default.
; Enabling this may crash some programs that do recursive lookups of a whole
; subdir tree in case of a symlink pointing back to itself.
;"ShowDirSymlinks" = "1"
"ShellLinker" = "wineshelllink"

El que has de fer es assegurar-te que aquests directoris existeixen al teu directori "Windows". Al meu cas, vaig modificar el valor de "Path" , esborrant la part ";e:\\test". A més a més, vaig crear al meu sistema (com el meu usuari, no pas com a root) els següents directoris:
 • /home/sinner/unit-c/windows/
 • /home/sinner/unit-c/windows/system/
 • /home/sinner/unit-c/windows/Profiles/
 • /home/sinner/unit-c/windows/Profiles/Administrator/

La seguent secció és l'anomenada DLL-overrides. Recomano deixar-la tal qual està:

[DllOverrides]
"commdlg"   = "builtin, native"
"comdlg32"   = "builtin, native"
"ver"     = "builtin, native"
"version"   = "builtin, native"
"shell"    = "builtin, native"
"shell32"   = "builtin, native"
"shfolder"   = "builtin, native"
"shlwapi"   = "builtin, native"
"lzexpand"   = "builtin, native"
"lz32"     = "builtin, native"
"comctl32"   = "builtin, native"
"commctrl"   = "builtin, native"
"advapi32"   = "builtin, native"
"crtdll"    = "builtin, native"
"mpr"     = "builtin, native"
"winspool.drv" = "builtin, native"
"ddraw"    = "builtin, native"
"dinput"    = "builtin, native"
"dsound"    = "builtin, native"
"opengl32"   = "builtin, native"
"msvcrt"    = "native, builtin"
"rpcrt4"    = "native, builtin"
"msvideo"   = "builtin, native"
"msvfw32"   = "builtin, native"
"mcicda.drv"  = "builtin, native"
"mciseq.drv"  = "builtin, native"
"mciwave.drv" = "builtin, native"
"mciavi.drv"  = "native, builtin"
"mcianim.drv" = "native, builtin"
"msacm.drv"  = "builtin, native"
"msacm"    = "builtin, native"
"msacm32"   = "builtin, native"
"midimap.drv" = "builtin, native"
; default for all other dlls
"*" = "native, builtin, so"

La següent secció és la secció que configura el mode gràfic, és a dir, les opcions del X11 Driver . Recomano deixar-la tal qual està. Més endevant, pots mirar de modificar-la habilitant la característica "Managed" (i, si vols, indicar un tamany d'escriptori de "800x600"), encara que aquesta opció no sempre funciona.

[x11drv]
; Number of colors to allocate from the system palette
"AllocSystemColors" = "100"
; Use a private color map
"PrivateColorMap" = "N"
; Favor correctness over speed in some graphics operations
"PerfectGraphics" = "N"
; Color depth to use on multi-depth screens
;;"ScreenDepth" = "16"
; Name of X11 display to use
;;"Display" = ":0.0"
; Allow the window manager to manage created windows
"Managed" = "N"
; Use a desktop window of 640x480 for Wine
;"Desktop" = "640x480"
; Use XFree86 DGA extension if present
; (make sure /dev/mem is accessible by you !)
"UseDGA" = "Y"
; Use XShm extension if present
"UseXShm" = "Y"
; Enable DirectX mouse grab
"DXGrab" = "N"
; Create the desktop window with a double-buffered visual
; (useful to play OpenGL games)
"DesktopDoubleBuffered" = "N"
; Code page used for captions in managed mode
; 0 means default ANSI code page (CP_ACP == 0)
"TextCP" = "0"
; Use this if you have more than one port for video on your setup
; (Wine uses for now the first 'input image' it finds).
;; "XVideoPort" = "43"
; Run in synchronous mode (useful for debugging X11 problems)
;;"Synchronous" = "Y"

Ara cal revisar la secció dels directoris on tens les Fonts. Aquí veiem la seccio original. Però segurament no es correspon amb la situació del teu ordinador. Per això te recomano que busquis les fonts del teu ordinador ("find /usr -name *.afm | more" i "find /opt -name *.afm | more") i que omplis aquest directori amb fins a 9 directoris "afmdirs".

; List of all directories directly contain .AFM files
[afmdirs]
"1" = "/usr/share/ghostscript/fonts"
"2" = "/usr/share/a2ps/afm"
"3" = "/usr/share/enscript"
"4" = "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"

Ara toca fer del teu usuari un usuari de "WINE". Com es fa? Primer, s'ha de crear un directori anomenat ".wine" (exacte, té un punt com a primer caràcter del nom) al directori de l'usuari (en el meu cas, és /home/sinner/.wine/ ). Llavors, copia l'arxiu /etc/wine/config a aquest nou directori. Assegura't que aquest arxiu pertanyi a l'usuari (com a root, dintre del directori, executa l'ordre "chown sinner.sinner config").

I això és tot. WINE ja està preparat per ésser utilitzat pel teu usuari. Aquí tens una còpia del meu fitxer de configuració de WINE. Recorda, però, que cada ordinador necessita d'una configuració feta a mida.

(Amunt)

Jugar a SPWaW sota GNU/Linux


Nota:Per utilitzar una aplicació Windows qualsevol sota GNU/Linux, obre una terminal (Konsole, Gnometerm, aterm...), ves al directori on hi ha l'executable de l'aplicacio Windows (el fitxer que acaba amb ".EXE") i, llavors, escriu wine seguit d'un espai i el nom sencer de l'executable. Per exemple, per utilitzar el Notepad, hem d'anar al directori on tenim el Notepad i escriure wine notepad.exe. Recorda que el GNU/Linux és molt punyetero amb el tema de les majúscules i les minúscules!
Comença fent proves amb programes més senzills que el SPWaW. Per exemple, el Notepad. Aquestes proves te serviran per detectar errors bàsics de configuració/instal·lacio. Si funciona, quasi segur que tens un WINE en marxa. Llavors, encara que puguis trobar dificultats fent anar el SPWaW, sabràs que son problemes no trivials. Segurament en aquesta pàgina trobaràs la solució a aquests problemes.

Primer de tot, necessitem instal·lar SPWaW. Per fer-ho, com a usuari normal obre una terminal (Konsole, Gnometerm, aterm...) ves al directori on tens el fitxer "EXE" d'instal·lació del SPWaW (segurament un fitxer anomenat "spwaw-5.01-internet.exe"). Llavors, escriu la ordre "wine spwaw-5.01-internet.exe". Després d'aquesta ordre, segueix les instruccions proporcionades pel programa d'instal·lació, assegurante de que no modifiques el nom del directori proposat per instal·lar el SPWaW (si modifiques el nom, tindràs problemes quan vulguis aplicar les actualitzacions) i disfruta del proces d'instal·lació. El tenir una beguda fresca, ajuda: depenent del teu ordinador, el proces d'instal·lació pot trigar molt més que el mateix procés sota Windows. Però val la pena!

Quan acabi, instal·la totes les actualitzacions, ordenadament, utilitzant el mateix mètode:"wine spwaw-501-52-upgrade.exe", "wine spwaw-52-61-update.exe", "wine spwaw-sound-update.exe" etc etc.

Recomanacions: Utilitza SPWaW amb la resolució del teu GNU/Linux configurada a 800x600 o més gran. Si utilitzes 640x480 és molt probable que el SPWaW no funcioni. És de notar que que si utilitzes SPWaW a una resolució més gran que 800x600 (per exemple, a 1024x768) el joc començarà a la zona superior esquerra de la pantalla. Canvia la resolució, si vols, apretant a la vegada les tecles"Ctrl" i "Alt" i "tecla + (del teclat numèric)" (o la "tecla - ") i queda't a la resolució que et permeti una visió a pantalla complerta del joc. Pot passar que quan mogui el ratolí a prop de les vores del joc, la pantalla es des-centrarà de la zona on està el joc. Llavors mou el ratolí a l'extrem oposat de la pantalla i tot tornarà a la normalitat.

Ara ja estas preparat per utilitzar SPWaW a GNU/Linux! Per iniciar SPWaW segueix aquests procediments:
 • Inicia una terminal (xterm, Eterm, aterm, konsole, gnoterm...)
 • Canvia del directori actual al directori de SPWaW, utilitzant el "truquillo del tabulador inteligent". És a dir, escriu (apretant el tabulador quan digui [TAB]) (cd unit[TAB]Ma[TAB]S[TAB] )
 • Assegura't que el punter del Mouse està a la part superior esquerra de la pantalla (per tal de prevenir problemes amb la funció MouseGrab del WINE).
 • Apuja el volum de l'ordinador, fica't una gorra dels "Marines" i tecleja la ordre "wine mech.exe"
 • Utilitza l'artilleria per obrir-te camí fins als hexàgons de victòria, i aprofita per ensenyar una lliçó al teu enemic: "No et fiquis davant d'un Pingüí Panzer!"

També pots utilitzar les aplicacions extra que venen amb el SPWaW, tal com l'editor d'escenaris, l'editor de Formacions i Ordres de Batalla (OOB), etc. Només te cal saber quin és el nom de l'executable de l'aplicació en qüestió i utilitzar-la amb WINE, de la mateixa manera que has fet amb el SPWaW i "mech.exe". La llista dáplicacions i executables és la següent:
 • SPWaW - "mech.exe"
 • OOB Editor - "SpwawEditor.exe"
 • Military Gamer Combat Net installer - "MGN-Setup.exe"
 • OOB Dump - "OobDmp.exe" (al subdirectori "Chlanda")
 • Shp Editor - "ShpEd.exe" (al subdirectori "Chlanda")
 • Scenario & Saved Game Editor - "WAWEd.exe" (al subdirectori "Chlanda")
 • Map Editor - "WaWMap.exe" (al subdirectori "Chlanda")
 • MapThing - "MapThing.exe" (al subdirectori "MapThing")

Possibles Problemes

 • El SPWaW no comença? Pot ser que a la finestra de terminal tinguis un error, impedint que comenci el joc. Si ja has actualitzat el joc a , com a mínim la versió de SPWaW 5.2 i així i tot encara no comença, pot ser que necessitis l'arxiu "ntdll.dll" que pots trobar (a la teva partició de Windows) al directori "C:\Windows\System" . Copia aquest arxiu al directori on tens instal·lat el "Steel Panthers" (és a dir, on s'està l'arxiu "mech.exe").
 • El Mouse no sembla funcionar? Pot ser que el teu ordinador és un pel lent. El que necessites fer és, primer, moure el punter del Mouse damunt del butó, esperar-te mig segon i, llavors, fer click (o, potser, double-click).
 • El Teclat no respon? Possiblement tens configurat el WINE amb la opció "Managed" = "Y". Assegura't que està configurat de tal manera que estigui inhabilitat, és a dir, que el seu valor és "N". També assegura't que la opció "Desktop = "640x480" està comentada, és a dir, que aquesta línia comença amb un 'pint-i-coma'.
 • Més sobre problemes amb el teclat Si durant l'execució del joc te dones compte que el joc no respon a les ordres del teclat, revisa els valors de la opció "UseDGA". Utilitza aquest valor per la opció "UseDGA" = "N". (Gràcies a Stephen Howard un "Steel Commander", per enviar aquesta informació).
 • Si durant el joc et trobes amb problemes de funcionament de teclat o de Mouse, sempre pots tornar a la finestra de terminal (Konsole, aterm...) amb Alt-Tab i apretar Ctrl-C per finalitzar el joc i, després, dona l'ordre, a la mateixa terminal, "killall -9 wine" per assegurar-te que atures tots els processos de WINE. Ara, revisa el que diu a aquesta finestra de terminal per mirar d'esbrinar el qué ha passat.
 • Si res d'això solventa els teus problemes, si us plau, contacta amb mi mitjançant e-mail. Faré el possible per ajudar-te

(Amunt)

Històries d'Èxit

Utilitzes SPWaW a GNU/Linux? Fes-m'ho saber i t'inclouré a la llista d'Històries d'Èxit!

Nom del Comandant: Sinner from the Prairy

Distribució de GNU/Linux: Mandrake Linux 8.0
WINE release: 20010629 (wine-cvs-unstripped-063001-1.i386.rpm)
Versió de XFree86: XFree86 v.4.1.0 amb el driver de video de nVidia
Ordinador: K6/2-400, 256 MB de RAM,
Tarja de Video: nVidia TNT2-M64 amb 32 MB de vRAM
Tarja de So: SoundBlaster PCI-64
Utilitzant Windows?: Tot instal·lat sota Linux
-

Nom del Comandant: ectizen

Distribució de GNU/Linux: Red Hat Linux 7.1
WINE release: 20010418 de Linux Easy
Versió de XFree86: XFree86 v.4.0.3 amb el driver de video Trident
Ordinador: K6-2-450, 224 MB de RAM,
Tarja de Video: Trident Blade 3D
Tarja de So: SB AWE64 Gold
Utilitzant Windows?: Tot instal·lat sota Linux
-

Nom del Comandant: ectizen (de nou)

Distribució de GNU/Linux: Red Hat Linux 7.1
WINE release: 20010418 from Linux Easy
Versió de XFree86: XFree86 v.4.0.3 amb el driver de video de nVidia
Ordinador: dual PIII 800, 256 MB de RAM,
Tarja de Video: GeForce 2 MX
Tarja de So: SbLive!
Utilitzant Windows?: Tot instal·lat sota Linux
-

Nom del Comandant: amphora (email només en castellà!)

Distribució de GNU/Linux: Debian Woody
WINE release: 20010510-3
Versió de XFree86: XFree86 v.4.0.3
Ordinador: K6II/400, 128 MB of RAM,
Tarja de Video: VooDoo 3000
Tarja de So: Sound Blaster 64
Utilitzant Windows?: Windows? qué és això?
-

(Amunt)
Bravenet.com